4 Jan 2023
SBB phishing prevara

Prethodnih dana je svim vlasnicima RS domena na generičke email adrese poslat veliki broj poruka koje izgledaju kao da su poslate od strane SBB kompanije, a u vezi sa produženjem registracije domena. Ove poruke nisu zaista poslate od strane SBB kompanije već su u pitanju lažne (phishing) poruke koje imaju za cilj krađu poverljivih ... Pročitajte više »