cPanel je nedavno najavio ukidanje Horde webmail aplikacije iz bezbednosnih razloga, tačnije zbog zastarelosti i neusklađenosti Horde aplikacije sa aktuelnim PHP verzijama.

Horde aplikacija će biti potpuno uklonjena od cPanel verzije 108, koja bi trebalo da bude u produkciji, odnosno instalirana na našim serverima tokom februara 2023. Postojeći podaci iz Horde aplikacije će biti automatski migrirani u RoundCube aplikaciju, koja će od sada biti jedina dostupna webmail aplikacija.

Ovime se takođe ukida i podrška za CalDAV i CardDAV sinhronizaciju kalendara i kontakata, jer je ta funkcionalnost bila vezana za Horde aplikaciju.

Zvanično obaveštenje o planiranom ukidanju možete naći na sledećoj adresi...
https://docs.cpanel.net/knowledge-base/cpanel-product/cpanel-deprecation-plan/#deprecated-and-removed-features

 25.10.2022.

« Nazad