Pored nedavno uvedene 2FA opcije u okviru cPanel-a sada je omogućena dvostepena autentifikacija i za korisnički portal.

Ova zaštita može sprečiti neovlašćene pristupe hosting nalogu, na primer phishing prevarom ili krađom pristupnih parametara na bilo koji drugi način, jer se pored unosa standardnih pristupnih parametara (username i password) zahteva i unos dodatnog, jednokratnog kôda sa Vašeg mobilnog telefona.

Preporučujemo da aktivirate ovu zaštitu, a uputstvo za podešavanje možete naći u našoj bazi znanja...

https://www.dreamclients.com/help/kb/article/dvostepena-autentifikacija-u-korisnickom-portalu

 20.11.2020.

« Nazad