Na svim serverima (hosting paketima) će biti obavljena promena podrazumevane (native) PHP verzije na trenutno aktuelnu 7.2 verziju.

Promena PHP verzije će biti obavljena u periodu od 19. do 21. februara, a u zavisnosti od servera na kome se nalazi hosting nalog. Obaveštenje sa tačnim datumom promene je svakom korisniku poslato posebno, na email adrese podešene u korisničkom portalu.

Ako ste u svom hosting nalogu već odabrali neku drugu PHP verziju, odnosno ako trenutno NE koristite "native (5.6)" PHP verziju, ova promena neće uticati na Vaš hosting nalog.

VAŽNO! Ako koristite "native (5.6)" verziju u ovom nalogu, a hostujete aplikaciju/skriptu koja zahteva PHP 5.6 verziju, odnosno ne podržava PHP 7.2 verziju, može doći do prekida u radu Vašeg sajta, nakon ove promene. U tom slučaju je neophodno da odaberete 5.6 verziju za svoj hosting nalog ili nadogradite/prilagodite svoje web aplikacije/skripte za novu PHP verziju.

Ako želite da zadržite 5.6 verziju, potrebno je da za svoj nalog odaberete 5.6 verziju koja u nazivu NE sadrži "native".

PHP verziju možete promeniti po sledećem uputstvu (prve dve slike)... http://go.dreamweb.rs/phpselector

---------------------------------

Informacije o zvanično podržanim PHP verzijama možete videti na sledećoj adresi...

http://php.net/supported-versions.php

Detalje o promenama u PHP 7.x verzijama možete naći na sledećim adresama...

http://php.net/manual/en/migration70.php
http://php.net/manual/en/migration71.php
http://php.net/manual/en/migration72.php

---------------------------------

 18.02.2019.

« Nazad