U skladu sa novim pravilima ICANN organizacije, registrant (vlasnik) generičkog domena (gTLD) je u obavezi da obavi verifikaciju email adrese navedene u whois bazi, odnosno email adrese koja je navedena prilikom prve registracije domena ili bilo kada kasnije promenjena.

Verifikacija se mora obaviti u roku od 15 dana nakon...

  • registracije novog domena
  • transfera domena u nadležnost drugog registrara
  • promene podataka u whois bazi domena


Ovo pravilo je stupilo na snagu 01.01.2014. godine. Domeni koji su registrovani pre tog datuma ne podležu ovoj verifikaciji, osim u slučaju promene podataka u whois bazi ili transfera domena.

Email sa linkom za verifikaciju se šalje odmah prilikom dodeljivanja nove email adrese domenu, odnosno prilikom registracije novog domena, obavljenog transfera domena ili promene email adrese u whois bazi. Pored toga se šalje i dodatni podsetnik nakon 7 i nakon 14 dana.

Ako vlasnik domena ne obavi verifikaciju email adrese u predviđenom roku od 15 dana, domen će biti suspendovan, sve dok verifikacija ne bude obavljena.

Ako verifikacija nije bila obavljena na vreme i došlo je do suspenzije domena, može biti potrebno i do 48 sati da sajt na tom domenu ponovo proradi nakon uspešne verifikacije email adrese.

Pored ovih poruka za verifikaciju email adrese, jednom godišnje se šalje i dodatni podsetnik za proveru ispravnosti svih podataka u whois bazi domena. Po pravilima ICANN-a vlasnik domena je u obavezi da vodi računa da svi podaci u whois bazi domena budu u svakom trenutku ispravni, a u slučaju da email adresa u whois bazi domena nije ispravna i da ta poruka ne može da se isporuči, registrar će domen suspendovati. Promena podataka u whois bazi domena se obavlja u korisničkom panelu, kome se pristupa na adresi www.dreamclients.com, na strani "Moji Domeni" gde postoji opcija za upravljanje domenom, a na dnu te strane i opcija za izmene podataka u whois bazi domena.

 09.01.2014.

« Nazad