01.03.2008. će se vršiti upgrade PHP-a na novu verziju PHP v5 na svim serverima na kojima je trenutno još uvek starija verzija, a to su serveri... host01, host02 i host03.

Tom prilikom će PHP takođe biti instaliran na malo drugačiji način odnosno sa suPHP podrškom radi postizanja višeg nivoa bezbednosti i kvaliteta usluge na našim serverima. To će doneti i neke promene koje je potrebno izvšiti u nekim nalozima nakon ovog upgrade-a. Da bi ste se o tome informisali na vreme, pripremili smo o tome članke koje predlažemo da obavezno pročitate da bi ste bili spremni da u subotu nakon upgrade-a izvršite potrebne modifikacije u vašim nalozima ukoliko je to neophodno. U većini naloga neće biti potrebno vršiti modifikacije. Pomenute promene se odnose na php direktive u htaccess fajlovima i na promenjene atribute fajlova.

Promene koje donosi suPHP...

1. Više neće biti moguce dodavati php direktive u htaccess fajlove, vec ce biti potrebno da se php konfiguracija sada doda u fajl php.ini.

2. Više neće biti potrebno da se atributi fajlova ili direktorijuma menjaju na ne bezbedne atribute 666 ili 777, da bi u njih bilo omogućeno pisanje već će pisanje biti moguće u sve fajlove i direktorijume u vašem nalogu, a suPHP takođe čak neće dozvoliti da php fajlovi imaju atribute veće od 655, odnosno direktorijumi veće od 755.

Detaljnije informacije o ovome možete pročitati na sledećoj adresi...
http://www.dreamwebhosting.net/support/desk/srpski/index.php?action=kb&category=5


Promene koje donosi PHP5...

Nekompatibilnosti sa prethodnom verzijom možete naći na sledećoj adresi:
http://www.php.net/manual/en/migration5.incompatible.php

Nove funkcije koje su na raspolaganju u PHP5 se nalaze na sledećoj adresi:
http://www.php.net/manual/en/migration5.functions.php

Informacije o novom object modelu u PHP5 se nalaze na sledećoj adresi:
http://www.php.net/manual/en/migration5.oop.php


Planirani downtime usled najavljenih radova 01.03.2008. je do 20 minuta po serveru.10.02.2008.

« Nazad