U skladu sa obaveštenjem Telekoma Srbija o promeni email adresa svojih korisnika danas je u našoj bazi izvršena promena svih adresa sa ...@nadlanu.com na ...@open.telekom.rs. Od sada takođe i za pristup svom korisničkom panelu trebate da koristite novu email adresu @open.telekom.rs.

Više informacija o ovoj promeni email adresa možete naći u zvaničnom obaveštenju na sajtu Telekoma Srbija...

http://www.open.telekom.rs/home/News.aspx?temp=5&cid=42826

 
17.12.2010.

« Nazad