Preuzimanje Uputstva, programi i ostala dokumenta

Biblioteka sadrži fajlove koji vam mogu biti od koristi.

Kategorije

Formulari za korisnike (5)
Obrasci koje je potrebno dostaviti za promene vlasništva, ukidanje usluga i slično.

Najpopularnija preuzimanja

SR - Promena email adrese korisničkog naloga
Možete koristiti ovaj formular za promenu email adrese(a) korisničkog naloga, ukoliko postojeća email adresa u nalogu više nije u funkciji
Veličina fajla: 238 kB
SR/EN - Promena vlasnika domena (Change of domain owner)
Ovaj formular se koristi za promenu registranta domena i prenos domena u korisnički nalog drugog lica
Veličina fajla: 215 kB
SR/EN - Promena vlasnika hosting naloga (Change hosting account owner)
Ovaj formular se koristi za promenu vlasnika, odnosno prenos hosting naloga u nadležnost drugog lica
Veličina fajla: 213 kB
Zahtev za ukidanje hosting naloga
Ovaj formular se koristi za prevremeno ukidanje, odnosno ukidanje hosting naloga pre isteka pretplate
Veličina fajla: 121 kB
EN - Change of user account email address
You can use this form to change non-working or non-existant user account email address
Veličina fajla: 36.7 kB