Učitavanje...
Izmene su sačuvane.
Došlo je do greške!

Baza znanja

Redirekcije (Redirects)

Redirekcije u cPanelu omogućavaju da posetioce određene adrese ili domena usmerite na drugu adresu ili domen. Redirekcije možete kreirati za glavni i za dodatne domene, za parkirane domena kao i za poddomene u nalogu. Redirekcije u cPanelu ne možete koristiti za usmeravanje na isti domen sa www prefiksom ili bez www prefiksa, jer bi to kreiralo petlju u redirekciji. Za takvu redirekciju je potrebno da kreirate odgovarajuće direktive u .htaccess fajlu.

Da biste postavili redirekciju ispratite sledeće korake:

1. U okviru sekcije Domains kliknite na ikonicu Redirects.

Redirects

Na sledećoj stranici unosite sledeće podatke:

Type - Tip redirekcije...

  • Permanent (301) - Označava da je adresa koja se redirektuje trajno pomerena na drugu lokaciju.
  • Temporary (302) - Koristi se za redirekciju adrese koja samo privremeno treba da se preusmerava.

   Napomena: Ukoliko premeštate sajt na drugu adresu, obratite pažnju na Google smernice kako biste prenos obavili bez uticaja na rangiranje sajta u pretrazi.
   Smernice se nalaze na sledećoj strani... https://support.google.com/webmasters/topic/6001951?hl=en&ref_topic=4581352


   Tip redirekcije

Odaberite domen ili poddomen koji želite da redirektujete. Ako želite da redirektujete sve domene u nalogu odaberite "** All Public Domains **"

Odabir adrese

Ako želite da redirektujete određenu stranicu u okviru odabrane adrese, u tekstualno polje pored adrese, unesite putanju do te stranice. Na primer za redirekciju adrese "www.domen.rs/nekastrana.html" u polje unesite samo "nekastrana.html".

URL adresa

U polje "Redirects To" unesite adresu na koju će se vršiti redirekcija. Adresa bi trebalo da počinje sa http:// ili https://, tako da bi u polje trebalo da unesete na primer "https://www.novidomen.rs".

Adresa na koju se redirektuje

 • U okviru www. Redirection imate sledeće opcije:
  • Only redirect with www. - ova opcija redirektuje posetioce koji unesu www ispred odabrane adrese
  • Redirect with or without www. - redirekcija se izvršava u oba slučaja, sa ili bez www prefiksa ispred adrese.
  • Do not redirect www. - redirekcija se izvršava ako nema www prefiksa ispred adrese


www redirekcija
Opcija "Wild Card Redirect" omogućava redirektovanje putanja iza adrese na iste putanje na novoj adresi. Na primer, ako omogućite ovu opciju i ako postavite redirekciju sa domen.rs na novidomen.rs, kada posetilac otvori link domen.rs/slika.jpg, biće redirektovan na novidomen.rs/slika.jpg. Ovo ne treba obeležavati ako na novom domenu ne postoje identične putanje i fajlovi.


Wildcard redirekcija

Kliknite na Dugme Add da sačuvate redirekciju.
Slični članci