Učitavanje...
Izmene su sačuvane.
Došlo je do greške!

Baza znanja

Greška / Error 500 Internal Server Error

Ukoliko se prilikom pristupa sajtu, odnosno bilo kom php fajlu pojavljuje greška "500 Internal Server Error", verovatno je problem u nekom od navedenih slučajeva...

  • Atributi .php fajla ili direktorijuma u kome se nalazi php fajl su podešeni na 666 ili 777. Potrebno je da atribute podesite najviše na 755 za direktorijume, odnosno 644 za fajlove. To možete uraditi uz pomoć File Managera u cPanel-u ili bilo kojim FTP klijentom.
  • U nekom .htaccess fajlu u nalogu postoji greška u sintaksi ili neka nedozvoljena instrukcija, pa je najbolje da za početak pokušate da preimenujete .htaccess fajl na primer u .htaccess.bak kako biste proverili da li je to uzrok problema.
  • U nalogu postoji .htaccess fajl koji sadrži php direktive php_values ili php_flags. Potrebno je da sve redove koji počinju sa php_values ili php_flags uklonite iz svih .htaccess fajlova u vašem nalogu jer takve direktive nisu podržane.
  • Greška u PHP skripti takođe nekada može dovesti do ovakve greške, pa treba proveriti i error_log fajlove u okviru sajta
  • Prevelika upotreba dozvoljenih hardverskih resursa, u retkim slučajevima, može dovesti do ove greške. Ipak, prekoračenje resursa najčešće rezultuje greškama 503 i 508. U slučaju prekoračenja resursa će se greška verovatno samo privremeno javiti i nestati čim opadne upotreba resursa od strane Vašeg sajta. Za više informacija o tome pogledajte članak na sledećoj adresi...
    https://www.dreamclients.com/help/desk/srpski/kb/article/cpanel/lve-limit-upotrebe-resursa
Slični članci