Učitavanje...
Izmene su sačuvane.
Došlo je do greške!

Baza znanja

Promena email adrese korisničkog naloga

Postoji nekoliko načina za promenu email adrese korisničkog naloga...


■ možete u svakom trenutku sami promeniti email adresu u korisničkom panelu na strani "Moj nalog > Izmena detalja naloga"


■ možete nam poslati* skeniran obrazac za promenu email adrese, koji se može preuzeti na adresi: http://go.dreamweb.rs/formulari

* za korisnički nalog registrovan na fizičko lice, uz obrazac je potrebno priložiti i kopiju lične karte ili pasoša za strane državljane

* za korisnički nalog na pravno lice, je neophodan pečat i potpis zakonskog zastupnika (direktora).


■ možete nam poslati* zahtev za promenu sa stare, odnosno trenutno podešene email adrese u korisničkom naloguPredlažemo da pročitate i sledeći članak o podešavanju email adresa na našim servisima... http://go.dreamweb.rs/kontaktemail


* Zahteve za promenu i/ili potrebna dokumenta treba poslati na email " office @ dreamweb.rs "
Ukoliko niste u mogućnosti da skenirate dokument, možete ga poslati poštom na adresu:
Dream Technologies Group doo, Jurija Gagarina 14-L/55, 11070 Beograd
Slični članci