Učitavanje...
Izmene su sačuvane.
Došlo je do greške!

Baza znanja

Dodatni FTP nalozi

Pored glavnog FTP naloga koji dobijate pri aktivaciji hosting paketa, u okviru cPanel-a postoji mogućnost kreiranja dodatnih FTP naloga kojima se može dodeliti pristup samo određenom direktorijumu u okviru hosting naloga.

Da biste kreirali dodatni FTP nalog uradite sledeće:

 1. U okviru Files sekcije kliknite na ikonicu FTP Accounts

  FTP Accounts

 2. U narednom koraku unesite podatke dodatnog FTP naloga:
  • Log In: Naziv korisnika. Naziv korisničkog imena koje ćete koristiti za pristup će biti u formatu: korisnickoime@vasdomen.tld
  • Password: Lozinka za pristup. Za potvrdu, u polje Password (Again) unesite ponovo istu lozinku.
  • Directory: Glavni direktorijum FTP naloga. cPanel će automatski popuniti ovo polje na osnovu unetog korisničkog imena. Ovo naravno možete izmeniti i uneti putanju do željenog direktorijuma. Biće vam automatski ponuđene putanje do postojećih direktorijuma, nakon što unesete prvih nekoliko karaktera u ovo polje. Ukoliko unesete putanju direktorijuma koji ne postoji, on će automatski biti kreiran. Korisniku će pristup putem ovog FTP naloga biti ograničen na odabrani direktorijum i poddirektorijume u okviru njega. Da omogućite pristup kompletnom hosting nalogu unesite samo "/".
  • Quota: Maksimalna količina protoka za FTP nalog. Ako postavite na Unlimited (Neograničeno), FTP korisnik će moći da koristi celokupan protok hosting paketa.

   Add FTP account
 3. Kliknite na dugme Create FTP Account.
Slični članci