Učitavanje...
Izmene su sačuvane.
Došlo je do greške!

Baza znanja

cPanel 2FA (dvostepena autentifikacija)

Za dodatnu sigurnost hosting naloga, možete postaviti dvostepenu autentifikaciju. Na taj način će pristup cPanelu morati da bude odobren i dodatnim kôdom sa mobilnog uređaja korisnika.

Postoje različite mobilne aplikacije za dvostepenu autenfikaciju, među kojima su popularne Authy i DuoMobile, koje su dostupne za Android i iPhone mobilne telefone.

Za početak je potrebno da na svom telefonu imate instaliranu neku aplikaciju za 2FA, pa ako je već nemate odaberite sada i instalirajte neku takvu aplikaciju.

 
Dvostepenu autentifikaciju možete podesiti u svom cPanelu, u okviru opcije "Two-Factor Authentication" u sekciji "Security". Da biste brže pronašli pomenutu opciju, možete u polje za pretragu na glavnoj strani cPanela ukucati reč "two":

 

 

Nakon ulaska u opciju "Two-Factor Authentication", opcije za konfigurisanje dvostepene autentifikacije ćete dobiti klikom na dugme "Set Up Two-Factor Authentication":

 

 

Na toj strani će biti potrebno da kamerom telefona skenirate QR kôd (1), a ukoliko to iz bilo kog razloga ne možete to da obavite automatskim skeniranjem, možete da obavite manuelno podešavanje, unosom datog ključa i username naloga koji se nalaze ispod QR kôda (2).

Napomena: QR kôd i "Key" se automatski generišu prilikom svakog pristupa ovoj stranici u okviru Vašeg cPanel naloga. Parametri koji se vide na slici ispod su samo pokazni primer, i ne treba ih unositi prilikom konfigurisanja.

 

 

Skeniranjem QR kôda ili unosom pomenutih parametara, mobilna aplikacija za dvostepenu autentifikaciju će generisati bezbednosni kôd, koji je potrebno uneti u polje "Security Code" (3).

Konačno, podešavanje dvostepene autentifikacije završavate klikom na dugme "Configure Two-Factor Authentication" (4).

Bitno je da unos kôda i klik na to dugme bude obavljen u vremenskom okviru od 30 sekundi, u kome važi taj kôd.

 
Nakon kompletirane procedure, prikazaće se poruka o uspešno podešenoj dvostepenoj autentifikaciji:

 

 

Ukoliko u nekom trenutku ostanete bez uređaja ili aplikacije u kojoj Vam je bio podešen ključ za autentifikaciju, cPanelu možete pristupiti putem korisničkog portala, kako biste isključili ili rekonfigurisali 2FA, ili se možete obratiti našoj tehničkoj podršci sa email adrese navedene u korisničkom nalogu, sa zahtevom za uklanjanje dvostepene autentifikacije.
 
Slični članci