Učitavanje...
Izmene su sačuvane.
Došlo je do greške!

Baza znanja

Kreiranje bezbedne lozinke

Za maksimalnu sigurnost podataka na mreži od izuzetne je važnosti imati sigurnu lozinku koja će zabraniti neovlašćeni pristup. Postoji mnogo smernica za kreiranje bezbedne lozinke, a neke od njih su:

 • Ne koristite ime, prezime, nadimak, datum rođenja, naziv domena i ostale podatke koji su svima dostupni. Ne koristite ih ni u kombinaciji, ni u obrnutom redosledu.

 • Ne koristite ime supruge, devojke, dece, njihove datume rođenja, nadimke.

 • Ne koristite reči koje postoje u rečnicima.

 • Ne zapisujte svoje lozinke na papirima ili u telefonu.

 • Ne koristite lozinke koje se baziraju na rasporedu karaktera na tastaturi (qwerty, 123456, itd.)

 • Ne koristite jednu lozinku za sve sajtove – kompromitovanje jedne lozinke sa nebezbednog sajta bi imalo daleko teže posledice nego da ste za svaki sajt koristili različitu lozinku (uvek imajte odvojene lozinke za e-banking i ostale bitne on-line servise).

 • Svoju lozinku ne delite ni sa kim. Sa svakom osobom koja zna vašu lozinku šanse za njeno kompromitovanje se uvećavaju.

Bezbedna lozinka bi trebala da:

 • Bude dovoljno dugačka – minimum je 8 karaktera, ali svakako treba da bude i duža.

 • Sadrži i mala i velika slova.

 • Sadrži bar dva numerička karaktera.

 • Sadrži bar dva simbola.

Da biste zapamtili ovakvu lozinku bez njenog zapisivanja, trebalo bi da je u početku koristite što češće. Takođe, pronađite neki sistem po kome ćete ubuduće kreirati lozinke. To na primer može biti kreiranje lozinke na osnovu neke vama značajne rečenice, poput:

Dijana, Dragana i Filip su najbolja deca na celom svetu.

Uzmite početno slovo svake reči i formirajte od toga lozinku, koristeći i interpunkcijske znake:

D,DiFsndncs.

Tome možete dodati neki broj ili simbol kako bi lozinka bila još malo kompleksnija, pa tako dobijamo:

91D,DiFsndncs.39

Treba imati u vidu da današnji brute-force algoritmi pokušavaju sa zamenom slova znacima koji su njima slični, tako da se više ne preporučuje upotreba simbola umesto nekih karaktera (npr. @ umesto “a”, 2 umesto “to”, 3 umesto “E”, itd.).
Slični članci