Učitavanje...
Izmene su sačuvane.
Došlo je do greške!

Taj tiket nije pronađen

Tiket je uklonjen ili mu više nije moguće pristupiti.

Tražite pomoć?


Najnoviji članci

cPanel Deploy Git repozitorijuma
cPanel pruža mogućnost jednostavnog kreiranja git repozitorijuma i automatske primene i puštanja u rad (deployment) svih izmena dodatih u git repozitorijum. Da bi se ovo postiglo, neophodno je da lokalni git repozitorijum sadrži .cpanel.yml fajl i da bude podešena autentifikacija lokalnog...
Kloniranje udaljenog Git repozitorijuma
Sadržaj: Kloniranje javnog git repozitorijuma Kloniranje privatnog git repozitorijuma Ažuriranje lokalnog cPanel repozitorijuma Pregled istorije izmena cPanel pruža mogućnost jednostavnog kreiranja git repozitorijuma kao i njihovo kloniranje sa spoljnih servera. U tekstu koji sledi biće...
Kreiranje Git servera u cPanel nalogu
Napomena: Ova opcija se može koristiti samo u paketima koji podržavaju pristup putem terminala, i imaju odobrenu ovu funkciju. Napomena: Za uspostavljanje sinhronizacije između git repozitorijuma na lokalnom računaru i na cPanel serveru potrebno je da na lokalnom računaru imate instaliran Git...
Upravljanje Git repozitorijumima
U okviru opcije "Git Version Control" cPanel-a nalaze se svi alati potrebni za kreiranje, upotrebu i održavanje Git repozitorijuma. S obzirom na to da Git sistem za kontrolu verzije jeste kompleksna tema, u našoj bazi znanja je podeljen na više različitih članaka. Ovaj članak predstavlja...
cPanel kontakti za obaveštenja sa servera
Za svaki hosting nalog se posebno podešava email adresa(e) za prijem obaveštenja sa servera, vezanih za sam hosting nalog (o zauzeću prostora na disku, limitu prostora email naloga, promeni lozinke hosting naloga i tome slično). VAŽNO: Ovo nisu kontakti za prijem obaveštenja o isteku...