Učitavanje...
Izmene su sačuvane.
Došlo je do greške!

Baza znanja

cPanel

Uputstva za upotrebu cPanel-a

Članci

 • Acronis Backup
  Acronis backup sistem sadrži višestruke automatski generisane rezervne kopije i omogućava veoma jednostavan i potpuno samostalan povraćaj podataka sa neke od prethodno generisanih kopija fajlova, baza, email naloga i prosleđivača. Backup sistemu možete pristupiti klikom na ikonicu "Acronis",...
  0.00 - Slični članci
 • Acronis Backup - Povraćaj email naloga
  Upravljački panel Acronis backup sistema omogućava povraćaj i preuzimanje email naloga sa dostupnih verzija rezervnih kopija. Ukoliko u cPanelu ne postoji Acronis Backup opcija, na Vašem serveru se koristi drugačiji backup sistem, za koji možete naći uputstvo za povraćaj email naloga...
  0.00 - Slični članci
 • AutoSSL reduced SSL coverage
  Nedavno je došlo do promene pravila za izdavanje SSL sertifikata kod sertifikacionih tela, što sada prouzrokuje slanje većeg broja dodatnih email upozorenja "AutoSSL reduced SSL coverage", u nekim slučajevima. Uglavnom se greška javlja kada DNS zona domena nije hostovana kod nas, odnosno domen...
  0.00 - Slični članci
 • Besplatan SSL sertifikat
  Uz većinu naših hosting usluga su obezbeđeni besplatni Domain Validated SSL sertifikati. Besplatni SSL sertifikati se automatski izdaju i obnavljaju na svaka tri meseca, ako su ispunjeni određeni uslovi.  Uslovi i rokovi za izdavanje Koristite bilo koji hosting paket, kao i virtuelni ili...
  3.00 - Slični članci
 • Brisanje pošte iz email naloga (Email Disk Usage)
  Prekoračenje rezervisanog prostora za određeni email nalog u okviru hosting paketa, dovodi do nemogućnosti prijema pošte na serveru za taj nalog. Štaviše, ukoliko je kvota većeg broja email naloga postavljena na neograničeno, popunjavanjem prostora za prijem pošte se ujedno popunjava i...
  0.00 - Slični članci
 • cPanel 2FA (dvostepena autentifikacija)
  Za dodatnu sigurnost hosting naloga, možete postaviti dvostepenu autentifikaciju. Na taj način će pristup cPanelu morati da bude odobren i dodatnim kôdom sa mobilnog uređaja korisnika. Postoje različite mobilne aplikacije za dvostepenu autenfikaciju, među kojima su popularne Authy i...
  5.00 - Slični članci
 • cPanel Deploy Git repozitorijuma
  cPanel pruža mogućnost jednostavnog kreiranja git repozitorijuma i automatske primene i puštanja u rad (deployment) svih izmena dodatih u git repozitorijum. Da bi se ovo postiglo, neophodno je da lokalni git repozitorijum sadrži .cpanel.yml fajl i da bude podešena autentifikacija lokalnog...
  0.00 - Slični članci
 • cPanel kontakti za obaveštenja sa servera
  Za svaki hosting nalog se posebno podešava email adresa(e) za prijem obaveštenja sa servera, vezanih za sam hosting nalog (o zauzeću prostora na disku, limitu prostora email naloga, promeni lozinke hosting naloga i tome slično). VAŽNO: Ovo nisu kontakti za prijem obaveštenja o isteku...
  0.00 - Slični članci
 • Dodatni domen (Addon Domain)
  U okviru naših hosting paketa imate mogućnost hostovanja više nezavisnih sajtova dodavanjem domena kroz cPanel. Na primer, u Standard paketu pored glavnog domena, možete hostovati i 3 dodatna domena, odnosno ukupno 4 nezavisna sajta, u Professional paketu 8 sajtova itd...  VAŽNO: Potrebno je...
  0.00 - Slični članci
 • Dodatni FTP nalozi
  Pored glavnog FTP naloga koji dobijate pri aktivaciji hosting paketa, u okviru cPanel-a postoji mogućnost kreiranja dodatnih FTP naloga kojima se može dodeliti pristup samo određenom direktorijumu u okviru hosting naloga. Da biste kreirali dodatni FTP nalog uradite sledeće: U okviru Files...
  0.00 - Slični članci
 • File Manager: Brisanje fajlova
  Za upravljanje fajlovima hosting naloga, kliknite na ikonicu "File Manager" u cPanelu. Navigacija kroz direktorijume funkcioniše na isti način kao na računaru. Da otvorite direktorijum, kliknite na njegov naziv u okviru levog panela ili dupli klik na direktorijum u desnom panelu. U željenom...
  0.00 - Slični članci
 • File Manager: Prikaz skrivenih fajlova i direktorijuma
  U korenom direktorijumu svakog hosting naloga, kao i u direktorijumima web sajtova, postoji određeni deo sistemskih ili konfiguracionih fajlova koji su "sakriveni", odnosno ne prikazuju se u okviru File Managera u cPanelu. To su takozvani "dot" fajlovi, odnosno fajlovi koji počinju tačkom u...
  0.00 - Slični članci
 • FTP pristup serveru
  U cPanel nalogu standardno već postoji glavni FTP nalog kome su podaci za pristup isti kao i podaci za pristup cPanel-u. Glavnom FTP nalogu možete pristupiti putem bilo kog FTP klijenta, koristeći adresu ftp.vasdomen.tld za FTP host/server, a username i password isto kao i za pristup cPanel-u....
  5.00 - Slični članci
 • IP adresa web servera
  Ukoliko imate potrebu da usmerite na naš web server A zapis domena čija DNS zona nije hostovana kod nas, IP adresu web servera možete pronaći na glavnoj strani svog cPanela:   
  0.00 - Slični članci
 • Izvoz (Backup) MySQL baze podataka
  Kako biste obavili izvoz (backup) baze podataka kroz cPanel pratite sledeće korake: U sekciji Databases kliknite na ikonicu phpMyAdmin. U levom panelu kliknite na naziv baze podataka koju želite da izvezete. Prikazaće vam se sve tabele koje se nalaze u odabranoj bazi podataka. Iznad prikazanih...
  0.00 - Slični članci
 • JetBackup
  JetBackup sistem sadrži višestruke automatski generisane rezervne kopije i omogućava veoma jednostavan i potpuno samostalan povraćaj podataka sa neke od prethodno generisanih kopija fajlova, baza, email naloga, DNS zona i Cron zadataka. Elementima backup sistema možete pristupiti klikom na...
  0.00 - Slični članci
 • Kloniranje udaljenog Git repozitorijuma
  Sadržaj: Kloniranje javnog git repozitorijuma Kloniranje privatnog git repozitorijuma Ažuriranje lokalnog cPanel repozitorijuma Pregled istorije izmena cPanel pruža mogućnost jednostavnog kreiranja git repozitorijuma kao i njihovo kloniranje sa spoljnih servera. U tekstu koji sledi biće...
  0.00 - Slični članci
 • Kreiranje Git servera u cPanel nalogu
  Napomena: Ova opcija se može koristiti samo u paketima koji podržavaju pristup putem terminala, i imaju odobrenu ovu funkciju. Napomena: Za uspostavljanje sinhronizacije između git repozitorijuma na lokalnom računaru i na cPanel serveru potrebno je da na lokalnom računaru imate instaliran Git...
  0.00 - Slični članci
 • Kreiranje i korišćenje MySQL baze
  Da biste koristili MySQL bazu za svoju web aplikaciju potrebno je da pre svega kreirate bazu i korisnika baze na serveru... Napomena: Ovo nije potrebno raditi ako koristite Installatron za automatsku instalaciju aplikacije, jer će u tom slučaju i baza biti automatski kreirana i podešena prilikom...
  5.00 - Slični članci
 • Kreiranje i povraćaj cPanel bekapova
  Kako biste preuzeli potpunu rezervnu kopiju ili samo jedan deo Vašeg cPanel naloga, u okviru Files sekcije kliknite na ikonicu Backup.   Preuzimanje sistemske rezervne kopije (System Account Backups) cPanel bekap sadrži potpunu kopiju Vašeg hosting naloga i uključuje sve fajlove, baze...
  5.00 - Slični članci
1