Učitavanje...
Izmene su sačuvane.
Došlo je do greške!

Baza znanja

Prenos čistog sadržaja u novu WordPress aplikaciju sajta

U slučaju da su pronađeni maliciozni fajlovi u okviru WordPress sajta, a da je do njihovog postavljanja došlo pre datuma kreiranja najstarije dostupne rezervne kopije, u tom slučaju potrebno je obaviti prenos čistog sadržaja u novu aplikaciju sajta.

Napomena: Postoji dosta načina na koje ovaj postupak može da se obavi, a mi ćemo navesti samo najosnovniji primer, tako da u skladu sa time ovo nije uputstvo, već samo informativni članak koji treba da pruži generalne smernice za obavljanje pomenutog postupka, koji bi u svakom slučaju trebalo da obavi određeno tehničko lice.

Postupak prenosa čistog sadržaja zapravo predstavlja proces u kome se prenose samo baza podataka sajta i statički resursi kao što su slike i dokumenta u novu aplikaciju sajta, dok se svi ostali fajlovi brišu iz hosting naloga, a najčešće se sastoji od sledećih koraka:

  • izvoz baze podataka
  • preuzimanje sardžaja iz wp-content/uploads/ direktorijuma
  • preuzimanje konfiguracionog fajla
  • brisanje fajlova i baze sajta
  • instaliranje WordPress aplikacije
  • instaliranje teme
  • instaliranje dodataka koji su bili aktivni na starom sajtu
  • prenos statičkog sadržaja
  • uvoz baze podataka
  • promena lozinke admin korisnika i uklanjanje eventualnih malicioznih admin korisnika

Izvoz baze podataka

Izvoz baze podataka se može obaviti putem phpMyAdmin aplikacije u okviru cPanela. Kako biste odabrali odgovarajuću bazu podataka, najpre je potrebno da sa stranice "Domains" odaberete direktorijum sajta u okviru koga želite da obavite prenos:

cPanel - domeni

a nakon toga da preuzmete wp-config.php fajl na svoj računar:

File manager - wp-config.php

Nakon što preuzmete konfiguracioni fajl, možete ga otvoriti u tekst editoru. Deo sa pristupnim parametrima za bazu podataka se najčešće nalazi na početku fajla:

wp-config.php - tekst editor

Odavde možete da iskopirate vrednost za "DB_NAME", u ovom slučaju "korisnik_wp1". Ova vrednost će biti potrebna u sledećem koraku.

Sada je potrebno da, sa početne strane cPanel-a odaberete opciju phpMyAdmin:

cPanel - phpMyAdmin

Što će Vas automatski preusmeriti na phpMyAdmin korisnički interfejs. Sada u pregledaču treba da uključite opciju za pretraživanje teksta (najčešće se za to koristi tasterska prečica CTRL+F) i unesete tekst koji ste prethodno iskopirali na clipboard iz wp-config.php fajla (CTRL+V):

phpMyAdmin - Export

Pretragu vršimo na ovaj način kako bismo bili sigurni da smo odabrali ispravnu bazu podataka. Nakon što selektujete ispravnu bazu podataka, potrebno je odabrati opciju "Export" > "Go", što će pokrenuti kreiranje i automatsko preuzimanje dump fajla baze podataka.

Ukoliko je baza podataka sajta veća od 100MB, poželjno je omogućiti kompresiju, odabirom opcije "Custom" > "Output" > "Save output to a file" > "Compression" > "gzipped" sa strane za izvoz, pa tek onda "Go" za kreiranje "*.tar.gz" arhive:

phpMyAdmin - Export (Compress)

Nakon što je preuzeta kopija baze podataka, istu možemo obrisati putem opcije "MySQL Databases" > "Current Databases" > "Delete". Pre brisanja poželjno je omogućiti pretragu u okviru pregledača i uneti nazov baze iz wp-config.php fajla, kako ne bi došlo do slučajnog brisanja poglešne baze podataka.

cPanel DB - Delete

Preuzimanje statičkog sadržaja

Sada je potrebno da se vratite na karticu sa fajl menadžerom, da otvorite direktorijum "wp-content", selektujete direktorijum "uploads" i da u kontekst meniju odaberete opciju "Compress":

File manager - preuzimanje uploads direktorijuma

Ova opcija će otvoriit ekran naslovljen sa "Compression Type", putem koga možete da odaberete tip kompresije. Možete odabrati "Zip" ili "GZiped Tar Archive" i nakon toga "Compress Files", što će pokrenuti kreiranje arhive, nakon čega možete da osvežite prikaz fajlova, klikom na opciju "Reload", što bi trebalo da prikaže nedavno kreiranu arhivu, koju potom možete preuzeti klikom na opciju "Download".

Nakon toga, savetujemo da sačuvate listu svih aktivnih dodataka na sajtu i da zabeležite naziv teme koja se koristi, a potom možete da se vratite u folder public_html/ i da odatle obrišete sve fajlove. Pre toga potrebno je da se uverite da je omogućena opcija za prikaz skrivenih fajlova.

Listu dodataka možete da vidite tako đto ćete selektovati sve foldere na putanji wp-content/plugins/ i odabrati opciju "Copy" koja će Vam prikazati listu direktorijuma koju možete da iskopirate u neki tekst editor:

File manager - kopiranje liste dodataka

Nakon što iskopirate listu dodataka, možete da zatvorite opciju "Copy" klikom na dugme "Cancel".

Uputstvo za brisanje fajlova putem File Managera možete naći na sledećoj adresi...

https://www.dreamclients.com/help/kb/article/cpanel/file-manager-brisanje-fajlova

 
Sada su svi fajlovi i baza sajta obrisani iz hosting naloga i pripremljeni su uslovi za ponovni instalaciju WordPress aplikacije i uvoz čistog sadržaja i baze sajta.

Ponovnu instalaciju WordPress aplikacije možete obaviti putem Installatrona, po sledećem uputstvu...

https://www.dreamclients.com/help/desk/srpski/kb/article/installatron/installatron-wordpress-instalacija

Nakon što je WordPress instalacija obavljena, biće potrebno da obavite instalaciju teme i svih dodataka koji su bili aktivni na starom sajtu, putem WordPress admin panela. Napominjemo da dodatke treba samo instalirati, ali ih ne treba aktivirati.

Sada je potrebno otpremiti "uploads" direktorijum u hosting nalog i zameniti ga sa aktuelnim "uploads" direktorijumom. To možete obaviti putem fajl menadžera, tako što ćete otvoriti direktorijum wp-content/ i u njemu odabrati opciju "Upload" > "Select file". Nakon što je arhiva otpremljena, možete da kliknete link na dnu strane "Go Back to..." Sada je potrebno da selektujete uploadovanu arhivu i da je odabirom opcije "Extract" raspakujete:

File manager - Extract arhive

Pri otpakivanju arhive postojeći fajlovi će biti automatski zamenjeni novim.

Sada kada su tema i svi potrebni dodaci instalirani i slike postavljene u nalog, ostaje da se obavi uvoz baze podataka i odmah nakon toga da se promene lozinke svih admin korisnika na sajtu.

Za uvoz baze, potrebno je da otvorite phpMyAdmin interfejs, selektujete aktuelnu bazu podataka i odaberete opciju "Import".

phpMyAdmin - Import

Nakon uspešnog uvoza, trebalo bi da dobijete poruku kao na slici ispod:

phpMyAdmin - Import finished

Sada još ostaje da obavezno obavite promenu lozinke svih admin korisnika na sajtu, kako ne bi ponovo došlo do zloupotrebe.

Lozinke admin korisnika možete promeniti putem WordPress admin panela.
Slični članci