Učitavanje...
Izmene su sačuvane.
Došlo je do greške!

Baza znanja

Upravljanje dodatnim kontaktima

U svom korisničkom panelu možete uneti podatke dodatnih kontakt osoba i njihove email adrese i birati tipove obaveštenja koji su kontaktima namenjeni.

Napomena: Email adresu u korisničkom nalogu (glavnu ili dodatnu) treba obavezno koristiti i za upućivanje bilo kakvih zahteva našoj podršci. Zahtevi koji uključuju bilo kakve promene u korisničkom nalogu ili na zakupljenim uslugama ili zahtevaju pružanje nekih poverljivih informacija o korisniku ili zakupljenim uslugama, neće biti prihvaćeni sa email adrese koja nije navedena u korisničkom nalogu. Neki administrativni zahtevi mogu biti prihvaćeni samo sa glavne email adrese, dok će svi tehnički zahtevi biti prihvaćeni i sa dodatnih kontakt email adresa.

Da bi ste postavili dodatni kontakt u nalog, pratite sledeće korake...

 1. Nakon pristupa korisničkom nalogu, dodatni kontakt možete postaviti putem dugmeta u okviru vidžeta "Dodatni kontakti" ili kroz glavni meni, kao što je prikazano na slici...

  Dodatni kontakt

 2. Unesite podatke o kontaktu...

  Dodavanje dodatnog kontakta

  VAŽNO! U okviru sekcije "Podešavanje obaveštenja", obavezno odaberite tipove obaveštenja koja su namenjena tom dodatnom kontaktu. Ukoliko se ne odabere tip obaveštenja, na email adresu dodatnog kontakta se neće slati nikakva obaveštenja!

  Opcija "Aktivacija pod-naloga" omogućava da kontaktu dodelite pristup određenim delovima korisničkog naloga i može biti korisna ako je na primer, potreban pristup računima i predračunima nekoj osobi u firmi i slično.

  Nakon što završite sa unosom, kliknite na dugme "Sačuvaj promene"...


Za postavljanje novog dodatnog kontakta, pristupite strani sa kontaktima, a zatim iz padajuće liste pored "Odaberite kontakt" odaberite "Dodavanje novog kontakta".

Da obrišete dodatni kontakt, odaberite ga iz padajućeg menija i kliknite na dugme "Obriši kontakt" na dnu strane.

 

Aktivacija podnaloga (opciono)

Prilikom postavljanja dodatne kontakt osobe u korisnički nalog, ukoliko to želite, možete toj osobi omogućiti pristup određenim delovima Vašeg korisničkog naloga štikliranjem opcije "Aktivacija podnaloga" (1). Tom prilikom će se prikazati lista opcija korisničkog naloga, i tada će biti potrebno da odaberete kojim opcijama dodatna kontakt osoba treba da ima pristup (2). Konačno, potrebno će biti da postavite i potvrdite lozinku za pristup podnalogu (3).
 

podnalozi
 

VAŽNO: Jedna email adresa može biti vezana isključivo za jedan korisnički nalog ili podnalog. Ukoliko je email adresa koju želite da postavite kao dodatnu kontakt adresu već navedena kao glavna email adresa u korisničkom nalogu drugog korisnika, na toj adresi neće biti moguće aktivirati podnalog. Takođe, prilikom kreiranja novog korisničkog naloga neće moći da bude korišćena email adresa u drugom korisničkom nalogu na kojoj je aktiviran podnalog.

 
Slični članci