Učitavanje...
Izmene su sačuvane.
Došlo je do greške!

Baza znanja

SSH pristup serveru

 

Za pristup možete koristiti bilo koji SSH klijent, kao na primer integrisani klijent na Mac OS ili Linux operativnom sistemu, a za Windows možete koristiti Putty, koji ćemo mi koristiti i kao primer u ovom uputstvu.

Putty je besplatan i može se preuzeti na sledećoj adresi: http://www.putty.org/

 

 1. SSH pristup zahteva autentifikaciju SSH ključevima. Pogledajte uputstvo za postavljanje ili kreiranje SSH ključeva.
   
 2. SSH je dostupan na portu 2233. Pokrenite Putty, a zatim u polje "Host name" unesite naziv domena, a u polje "Port" unesite 2233.
   
  Putty konfiguracija
   
 3. U sekciji Category, kliknite na SSH, a zatim Auth. Odaberite Vaš privatni ključ klikom na dugme Browse.

  Putty konfiguracija
   
 4. Kliknite na Open, a kada se otvori terminal, unesite korisničko ime hosting naloga i lozinku koju ste postavili za svoj privatni ključ.
   
Slični članci