Učitavanje...
Izmene su sačuvane.
Došlo je do greške!

Baza znanja

Promena podataka u WHOIS bazi domena

Prilikom registracije novih generičkih i internacionalnog domena se za kontakte domena u whois bazi koriste podaci iz korisničkog naloga u kome je obavljena porudžbina. Kod svih generičkih i internacionalnih domena, email adresu i ostale podatke u whois bazi možete kasnije podešavati i sami u okviru svog korisničkog panela kome pristupate na adresi www.dreamclients.com. Kod nacionalnih (RS i СРБ) domena se podaci i email adresa vlasnika za whois bazu unose osvojeno prilikom porudžbine novog domena, a bitni podaci registranta, koji određuju vlasništvo domena, ne mogu se promeniti kroz korisnički panel, već zahtevaju posebnu administrativnu proceduru.

Napomena: Zbog novih, globalnih pravila o upravljanju kontaktima generičkih domena, koja su stupila na snagu 1. decembra 2016. godine, podaci u whois bazi generičkih domena se do daljnjeg ne mogu menjati na ovaj način, već je potrebno da se za promenu podataka obratite tehničkoj podršci.

 1. Nakon pristupa korisničkom portalu, kliknite na stavku Domeni > Moji Domeni.

  Moji Domeni

 2. Kliknite na dugme "Upravljanje", pored naziva domena za koji želite da izvršite promene.

  Upravljanje domenom

 3. U levom meniju kliknite na opciju "Izmena WHOIS baze".

  Izmena WHOIS baze

 4. Na toj stranici možete izmeniti postojeće podatke u WHOIS bazi domena.
   

Važno: U slučaju promene email adrese u WHOIS bazi, u skladu sa pravilima ICANN-a i nadležnih registara, može biti potrebno da se obavi verifikacija nove email adrese. Više informacija o tome možete naći na sledećoj adresi...
https://www.dreamclients.com/help/desk/srpski/kb/article/domeni/obavezna-verifikacija-whois-informacija


Napomena: Ako imate više generičkih i internacionalnih domena u okviru korisničkog naloga, a koji su registrovani sa istim podacima, novi podaci koje postavite na jednom domenu će se automatski koristiti i na svim ostalim domenima u nalogu koji su koristili identične podatke. Ovo ne mora uvek biti slučaj pa svakako treba proveriti ispravnost podataka na svim registrovanim domenima.

 
Slični članci