Učitavanje...
Izmene su sačuvane.
Došlo je do greške!

Baza znanja

Promena glavnog domena hosting naloga

Ukoliko želite da promenite glavni domen svog hosting paketa, potrebno je da uputite zahtev našoj tehničkoj podršci...

Imajte u vidu da je promena glavnog domena moguća isključivo u slučaju otkaza, odnosno ukidanja starog glavnog domena.

Pre svega je potrebno da novi domen bude registrovan, pa ako trenutno nije molimo vas da na našem sajtu prvo poručite i uplatite potreban iznos za registraciju novog domena.

Nakon prijema uplate i obavljene registracije novog domena koji treba da zameni glavni domen u vašem hosting paketu, potrebno je da kontaktirate tehničku podršku i zatražite da se glavni domen u vašem paketu promeni na novi domen koji ste registrovali i tom prilikom potvrdite da želite da se stari domen otkaže i ukine nakon isteka.

Nakon promene glavnog domena može biti podešeno da i vaš stari domen i dalje prikazuje sadržaj vašeg sajta (do isteka registracije starog domena), odnosno vašem sajtu bi tako moglo da se pristupi i putem starog i putem novog domena. Ovo nije obavezno, pa prilikom slanja zahteva napomenite kako tačno želite da se postupi sa starim glavnim domenom.

Nakon ove promene će takođe sve postojeće email adrese na glavnom domenu biti automatski promenjene na istoimene adrese na novom domenu. Na primer, ako ste imali adresu "office@mojstarisajt.com" i sada registrujete domen mojnovisajt.rs i zatražite od nas promenu glavnog domena, ta email adresa će, nakon obavljene promene domena, biti automatski promenjena u "office@mojnovisajt.rs". To važi i za sve ostale email adrese u nalogu.

Dodatno možemo u vašem hosting nalogu podesiti i "Domain Forwarder" (prosleđivanje email poruka sa starih email adresa), odnosno da se sve poruke poslate na neku od vaših adresa na starom domenu automatski prosleđuju na ekvivalentne email adrese na novom glavnom domenu. Ovo prosleđivanje će naravno raditi samo do isteka registracije starog domena. Ovo takođe nije obavezno i ako želite da se ovo podesi potrebno je da to zatražite dodatno prilikom slanja zahteva.

Ako želite da novi glavni domen bude neki domen koji je već hostovan u istom nalogu kao dodatni (Addon) domen, imajte u vidu da se promenom glavnog domena ne premešta i sadržaj sajta, što znači da će novi glavni domen nakon promene prikazivati sadržaj (sajt) starog glavnog domena, odnosno sadržaj koji se nalazi u public_html/ folderu. Zbog toga će biti potrebno da nakon promene glavnog domena premestite ili ponovo postavite odgovarajući sadržaj sajta novog glavnog domena, na odgovarajuću lokaciju u okviru strukture foldera, tačnije direktno u public_html/ folder i ako je potrebno da u konfiguraciji ili bazi sajta promenite apsolutnu putanju.
Slični članci