Učitavanje...
Izmene su sačuvane.
Došlo je do greške!

Baza znanja

Podešavanje RoundCube WebMail aplikacije

Nakon što pristupite WebMailu u RoundCube aplikaciji možete postaviti dodatna podešavanja vezana za Vaš email nalog, kao što su potpis u porukama koje šaljete iz RoundCube-a i Vaše lične podatke koje će primaoci videti.

Predlažemo da pre svega podesite da podrazumevano slanje poruka bude u HTML formatu.

Kliknite na Settings, a zatim na Preferences > Composing Messages i za opciju Compose HTML messasges odaberite always i kliknite na Save, kao što je prikazano na slici...

HTML poruke

Da biste podesili lične podatke i potpis pri slanju poruka, u Settings panelu odaberite Identities (Identiteti), a iz Identities panela vašu email adresu, a zatim na otvorenoj strani unesite svoje ime i prezime u polje Display name i potpis u polje Signature. Ako želite u potpis da dodate link ili sliku, kliknite na ikonicu kao što je prikazano na slici...

Email osnovna podesavanja

 

Srpski jezik u RoundCube aplikaciji

Ukoliko želite da koristite RoundCube aplikaciju na srpskom jeziku, kliknite na Settings, a zatim iz glavnog menija odaberite Preferences i sekciju (section) User Inerface. Iz padajućeg menija odaberite srpski jezik i kliknite na Save.

Izmena jezika

 
Slični članci