Učitavanje...
Izmene su sačuvane.
Došlo je do greške!

Baza znanja

Poddomen (Subdomain)

Poddomen je prefiks koji se dodaje ispred imena domena, kao na primer "prodavnica.vasdomen.rs" ili "slike.vasdomen.rs" ili bilo šta što želite.

Ta adresa može imati potpuno zaseban sadržaj, a može biti povezana sa nekim postojećim direktorijumom, kako bi se sa nje učitavao sadržaj sajta tog direktorijuma.

 
Poddomeni se postavljaju u cPanel nalog na isti način kao i dodatni domeni, putem opcije "Domains", samo što se umesto naziva domena unosi naziv željenog poddomena:

 
subdomain 
 

Detaljne instrukcije za postavljanje dodatnih domena u nalog se mogu pronaći na sledećoj adresi:

https://www.dreamclients.com/help/kb/article/cpanel/dodatni-domeni-addon-domains

 
Slični članci