Učitavanje...
Izmene su sačuvane.
Došlo je do greške!

Baza znanja

Limiti slanja email poruka

U cilju održavanja kvalitetnog email servisa za sve korisnike, u hosting paketima postoje određena ograničenja u slanju pošte.

Ovo ograničenje zavisi od izabranog hosting paketa, a limiti su sledeći...

Basic i SSD Lite - 300 poruka na sat
Standard i SSD Pro - 400 poruka na sat
Professional, Premium i SSD Ultimo - 500 poruka na sat
Svi nalozi u Reseller paketima imaju ograničenje od 500 poruka na sat

Mail server dodatno prihvata i 25% poruka preko navedenih limita, koje će biti zadržane i automatski poslate u sledećem satu. Na primer kod Standard paketa će server prihvatiti još 100 poruka preko navedenog limita, koje će automatski isporučiti nakon sat vremena. Sve ostale poruke preko gornjeg limita ("soft limit" + 25%) će biti trajno odbačene i moraju se poslati ponovo nakon sat vremena, a pošiljaocu će za svaku odbijenu ili odloženu poruku biti vraćena poruka sa greškom, koja objašnjava i da li je poruka trajno odbijena ili je samo privremeno odložena.

Dodatno treba imati u vidu da sa hosting paketima na deljenim serverima nije dozvoljeno slati preko 5.000 poruka dnevno ili više od 50.000 poruka mesečno.

Ovakva ograničenja ne postoje na virtuelnim i namenskim serverima, pa ako Vam je potrebno slanje veće količine poruka neophodan je zakup virtuelnog ili namenskog servera sa kojima je moguće slanje bez ograničenja.

Veoma je važno da email adresa u email klijentu bude ispravno podešena kako bi povratna poruka o grešci bila ispravno isporučena. Ako email šaljete iz neke web aplikacije (sa web sajta), veoma je važno da email adresa za prijem povratne pošte ("Return-path" u email zaglavlju) bude ispravno podešena u web aplikaciji, kako bi povratne poruke sa greškama mogle da se isporuče. Takođe je bitno da se taj "bounce" email nalog redovno proverava i da se na neispravne email adrese ne pokušava ponovno slanje, odnosno kada je u pitanju newsletter baza da se neispravne email adrese odmah uklone sa liste.

Masovno slanje email poruka podrazumeva i da svaka poruka mora sadržati precizne podatke i adresu firme, kao i obavezan link za automatsku odjavu sa liste.

Imajte u vidu da svakako nije dozvoljeno slanje nepoželjnih (spam) poruka na bilo kojoj vrsti email/hosting usluge.

 

Primeri povratnih poruka o grešci u slučaju prekoračenja ovog limita

Povratna poruka koja obaveštava o potpuno odbijenoj poruci treba da izgleda ovako...

Domain XXXX has exceeded the max emails per hour (375/300 (125%)) allowed.  Message discarded


Povratna poruka koja obaveštava o privremeno odloženoj poruci treba da izgleda ovako...

Domain XXXX has exceeded the max emails per hour (340/300 (113%)) allowed.  Message will be reattempted later

 
Slični članci