Učitavanje...
Izmene su sačuvane.
Došlo je do greške!

Baza znanja

Pristup korisničkom portalu

Korisnički portal omogućava pregled i upravljanje zakupljenim uslugama i domenima, pregled predračuna i računa i druge aktivnosti vezane za zakupljene usluge.

 

  1. Za pristup portalu, posetite adresu http://www.dreamclients.com ili koristite link na našem sajtu, označen na slici ispod...

    Link za korisnicki portal


  2. U formularu za prijavu unesite email adresu i lozinku koju ste uneli pri registraciji naloga na kraju porudžbine...

    Formular za prijavu

Ako ste zaboravili lozinku možete je resetovati klikom na opciju "Zaboravili ste lozinku?" u okviru formulara za prijavu.

 
Ako Vam ranije korišćena email adresa više nije u funkciji, postoji nekoliko načina da je promenite, a možete ih naći na sledećoj stranici:
 
https://www.dreamclients.com/help/desk/srpski/kb/article/korisnicki-portal/promena-email-adrese-korisnickog-naloga

 
Slični članci