Učitavanje...
Izmene su sačuvane.
Došlo je do greške!

Baza znanja

Koliko se čeka nakon plaćanja?

Za aktivaciju hosting paketa i registraciju domena, kao i produženje pretplate za postojeće usluge može biti potrebno do 24 sata nakon uplate, izuzimajući dane vikenda i praznika, odnosno dane kojima ne radi platni promet u našoj zemlji.

Uplate izvršene u banci, radnim danima do 13h, će u većini slučajeva biti realizovane istog dana do 16h, dok će uplate izvršene kasnije biti realizovane sledećeg radnog dana do 12h. Imajte u vidu da uplate iz pošte u nekim slučajevima mogu biti primljene dosta kasnije u odnosu na uplate iz banke, pa će uglavnom biti realizovane tek sledećeg radnog dana, bez obzira na vreme uplate.

Ako se uplata izvrši u petak ili tokom vikenda i drugih neradnih dana, period do prijema i realizacije uplate će biti malo duži, tačnije uplate od petka i vikenda kao i dan pred praznik ili u toku praznika će uglavnom biti evidentirane i realizovane tek u ponedeljak, odnosno tek sledećeg radnog dana.

Ako imate uslugu kojoj pretplata ističe na dan vikenda ili praznika, pa čak i dan posle vikenda ili praznika, uplatu bi trebalo obaviti bar dva radna dana ranije. Na primer, ako istek pretplate pada u subotu ili nedelju, plaćanje bi trebalo obaviti najkasnije u četvrtak, kako bi produženje pretplate sigurno bilo obavljeno pre vikenda, odnosno pre datuma isteka.

Veoma je važno da uplatilac bude lice na koje i glasi predračun po kome se vrši plaćanje i da je prilikom plaćanja ispravno naveden poziv na broj, odnosno broj predračuna, kao i da bude uplaćen tačan iznos po predračunu, kako bi uplata mogla da bude ispravno evidentirana i realizovana. Ukoliko uplatu treba da izvrši neko drugo lice ili su potrebne bilo kakve promene na predračunu, obavezno pre plaćanja kontaktirajte našu administraciju.

Porudžbine plaćene karticom, za nove korisnike će uglavnom biti realizovane u roku od dva sata, ako je plaćanje obavljeno radnim danom u intervalu od 9 do 17h, dok će porudžbine novih korisnika, plaćene kasnije, uglavnom biti aktivirane sledećeg radnog dana do 11h. Aktivacija novih usluga, promena hosting paketa i produženje pretplate za korisnike koji već imaju kod nas aktivne usluge, realizuju se automatski i bez odlaganja, odnosno odmah po uspešno obavljenom plaćanju karticom. Izuzetak je registracija novih RS domena, koja uvek mora sačekati na manuelnu proveru unetih podataka o vlasniku, tokom radnog vremena naše administracije, kao i aktivacija SSL sertifikata, virtuelnih i namenskih servera i dodataka hosting paketa, koji zahtevaju manuelnu aktivaciju ili konfiguraciju.

Za prijem i realizaciju SWIFT/IBAN transakcije iz inostranstva je potrebno od 2 do 4 radna dana, pa u skladu sa tim devizna plaćanja iz inostranstva treba uvek obaviti ranije.
Slični članci