Učitavanje...
Izmene su sačuvane.
Došlo je do greške!

Baza znanja

Koliko se čeka nakon plaćanja?

Za aktivaciju hosting paketa i registraciju domena, kao i produženje pretplate za postojeće usluge može biti potrebno do 24 sata nakon uplate, izuzimajući dane vikenda i praznika, odnosno dane kojima ne radi naša administracija.

Uplate izvršene u banci, radnim danima do 13h, će u većini slučajeva biti realizovane istog dana do 16h, dok će uplate izvršene kasnije biti realizovane sledećeg radnog dana do 12h. Imajte u vidu da uplate iz pošte u nekim slučajevima mogu biti primljene dosta kasnije u odnosu na uplate iz banke, pa će uglavnom biti realizovane tek sledećeg radnog dana, bez obzira na vreme uplate.

Ako se uplata izvrši u petak ili tokom vikenda i drugih neradnih dana, period do prijema i realizacije uplate će biti malo duži, tačnije uplate od petka i vikenda kao i dan pred praznik ili u toku praznika će uglavnom biti evidentirane i realizovane tek u ponedeljak, odnosno tek sledećeg radnog dana.

Ako imate uslugu kojoj pretplata ističe na dan vikenda ili praznika, pa čak i dan posle vikenda ili praznika, uplatu bi trebalo obaviti bar dva radna dana ranije. Na primer, ako istek pretplate pada u subotu ili nedelju, plaćanje bi trebalo obaviti najkasnije u četvrtak, kako bi produženje pretplate sigurno bilo obavljeno pre vikenda, odnosno pre datuma isteka.

Veoma je važno da uplatilac bude lice na koje i glasi predračun po kome se vrši plaćanje i da je prilikom plaćanja ispravno naveden poziv na broj, odnosno broj predračuna, kao i da bude uplaćen tačan iznos po predračunu, kako bi uplata mogla da bude ispravno evidentirana i realizovana. Ukoliko uplatu treba da izvrši neko drugo lice ili su potrebne bilo kakve promene na predračunu, obavezno pre plaćanja kontaktirajte našu administraciju i sačekajte odgovor sa potrebnim instrukcijama.

Porudžbine plaćene karticom, za nove korisnike će uglavnom biti realizovane u roku od dva sata, ako je plaćanje obavljeno radnim danom u intervalu od 9 do 18h ili subotom od 10 do 14h, dok će porudžbine novih korisnika, plaćene kasnije, uglavnom biti aktivirane sledećeg radnog dana do 11h. Aktivacija novih usluga, promena hosting paketa i produženje pretplate za korisnike koji već imaju kod nas aktivne usluge, realizuju se automatski i bez odlaganja, odnosno odmah po uspešno obavljenom plaćanju karticom. Izuzetak je registracija novih RS domena, koja uvek mora sačekati na manuelnu proveru unetih podataka o vlasniku, tokom radnog vremena naše administracije, kao i aktivacija SSL sertifikata, virtuelnih i namenskih servera i dodataka hosting paketa, koji zahtevaju manuelnu aktivaciju ili konfiguraciju.

Za prijem i realizaciju SWIFT/IBAN transakcije iz inostranstva je potrebno od 2 do 4 radna dana, pa u skladu sa tim devizna plaćanja iz inostranstva treba uvek obaviti ranije.
Slični članci