Učitavanje...
Izmene su sačuvane.
Došlo je do greške!

Baza znanja

WebMail pristup

Pristup email nalozima možete obaviti pomoću bilo kog browsera, sa bilo koje lokacije i uređaja, koristeći "WebMail" aplikaciju.

WebMailu možete pristupiti na sledeće načine...

  • Dodavanjem putanje /webmail iza naziva domena. Na primer: http://www.vas-domen.rs/webmail
  • Putem formulara na našem sajtu: http://www.dreamwebhosting.net/client-webmail.php
  • Dodavanjem webmail prefiksa ispred naziva domena. Na primer: http://webmail.vas-domen.rs
  • Direktno iz cPanela na način opisan u drugom delu ovog članka.

U formular za pristup unosite email adresu naloga kome pristupate i lozinku koju ste dodelili tom email nalogu prilikom kreiranja kroz cPanel.

U narednom koraku odaberite jednu od tri web aplikacije za pristup email nalogu. Preporučujemo da koristite aplikaciju "RoundCube" zbog jednostavnosti upotrebe i mogućnosti korišćenja na srpskom jeziku.

 

 

Direktan pristup WebMailu iz cPanela

WebMailu za sve email naloge u okviru hosting paketa možete da pristupite direktno iz cPanel-a.

  1. Kliknite na ikonicu Email Accounts

    Email Accounts

  2. Pored email naloga kome želite da pristupite, kliknite na More > Access WebMail


    Email Accounts
Slični članci