Učitavanje...
Izmene su sačuvane.
Došlo je do greške!

Baza znanja

POP3 i IMAP protokoli za prijem elektronske pošte

Kada se koristi POP (Post Office Protocol ) za prijem pošte, sva pošta sa servera se preuzima i čuva na lokalnom računaru i sve radnje koje izvršimo na primljenim porukama se vrše na našem računaru. Kada bismo promenili računar sa koga proveravamo poštu (npr. kućni računar, računar na poslu ili mobilni telefon), poruke koje smo preuzeli na kućni računar ne bi više postojale na serveru, tj. ne bismo mogli da preuzmemo i na drugom uređaju već preuzete poruke.

To se može izbeći tako što bi se u podešavanjima mail klienta izabrala opcija da se kopija poruke ostavi na serveru, ali će se onda na drugom računaru i poruke koje smo već pročitali prikazati kao nove.

Uz to, POP protokol omogućava pravljenje samo lokalnih foldera i markera za sortiranje pošte – sva pošta na serveru se smešta u Inbox, pa je potrebno na više računara imati ista podešavanja filtera i foldera.

Takođe, kod POP protokola se sva nova pošta i eventualni fajlovi koji su prikačeni uz mail preuzimaju na lokalni računar prilikom provere pošte, što možda nije praktično ako se koristi spora internet konekcija.

POP3 protokol koristi port 110 za komunikaciju sa mail serverom.

 

IMAP (Internet Message Access Protocol) je protokol koji omogućava pristup i upravljanje porukama direktno na serveru. To praktično znači da folderi za sortiranje poruka koje napravimo sa IMAP protokolom kreiraju te foldere na serveru i biće potpuno isto vidljivi sa bilo kog računara da se povezujemo. Obzirom da se sve poruke čuvaju uvek na našem serveru, odnosno u vašem hosting nalogu veoma je važno da vodite računa da u email nalogu i hosting nalogu uvek ima dovoljno slobodnog prostora i da po potrebi proširite limit prostora mail naloga ili obrišete nepotrebne poruke ili pređete na veći hosting paket, ako imate potrebu da čuvate veći broj poruka na serveru.

Takođe, za razliku od POP protokola, IMAP na serveru označava poruku kao pročitanu, tako da će jednom pročitana poruka biti prikazana kao pročitana i na svim drugim uređajima (email klijentima) na kojima preuzimate e-poštu.

Još jedna razlika u odnosu na POP je u tome što IMAP ne skida sve nove poruke sa servera, već samo one koje korisnik otvori. To u praksi znači da je potrebna otvorena veza sa serverom sve dok se ne završi pregled i/ili prijem poruka.

Za komunikaciju sa serverom, IMAP koristi port 143.

 

IMAP vs POP
Slični članci