Učitavanje...
Izmene su sačuvane.
Došlo je do greške!

Baza znanja

Podešavanje mail naloga u Microsoft Outlook 2007 mail klijentu

1. Odaberite Tools > Account Settings...

Outlook menu


2. U okviru E-mail taba kliknite na dugme New...

Account settings


3. Kako bi ručno uneli podešavanja za nalog, čekirajte opciju Manually configure server settings or additional server types i kliknite na Next.

Add new


4. Kao servis za pristup E-mail nalogu, odaberite Internet E-mail i kliknite na Next.

Internet email


5. U okviru Server Information za Account type (tip naloga) odaberite IMAP ili POP3 protokol za prijem pošte i ostala odešavanja za email nalog unesite u formatu prikazanom na slici ispod, a zatim kliknite na More Settings...

More settings


6. Odaberite tab Outgoing Server i obeležite opcije: My outgoing server (SMTP) requires authentication i Use same settings as my incoming mail server.

Out server

7. U istom prozoru kliknite na tab Advanced. Ukoliko ste odabrali IMAP protokol za prijem pošte, broj porta za Incoming server (IMAP) postavite na 143, kao što je obeleženo na slici, a u slučaju da ste odabrali POP3 protokol, broj porta postavite na 110. Za Outgoing server (SMTP) koristite port 587.8. Nakon što kliknete OK i sačuvate podešavanja, kako bi proverili unete parametre za nalog, u narednom koraku kliknite na Test Account Settings...


Test account


9. Ukoliko ste pratili smernice za podešavanje naloga i pravilno uneli parametre, dobićete ekran kao na slici ispod. Zatvorite ovaj ekran klikom na Close.

Account ok

10. Kliknite na Next i u sledećem prozoru na Finish. Vaš email nalog je sada podešen.

Slični članci