Učitavanje...
Izmene su sačuvane.
Došlo je do greške!

Baza znanja

Podešavanje klijentske email aplikacije

 

Opciju za podešavanje novog naloga u svojoj email aplikaciji obično možete naći pod nazivom "Account Settings", "New Mail Account" ili nešto slično, u zavisnosti od email aplikacije koju koristite. Parametri za pristup su isti za sve klijentske email aplikacije, bilo da ih koristite na svom računaru ili mobilnom uređaju ili u okviru neke web aplikacije...

 

SSL/TLS podešavanja (preporučljivo)
Username: Cela email adresa (primer: email@vasdomen.rs)
Password: Podešena lozinka za pristup email nalogu
Incoming Server:

Primer: mail.vasdomen.rs

IMAP Port: 993
POP3 Port: 995

Outgoing Server:

Primer: mail.vasdomen.rs

SMTP Port: 465 (SSL/TLS)
ili 587 (STARTTLS)
SMTP requires authentication. (SMTP zahteva autentifikaciju)
Connection Security: SSL/TLS

 

NAPOMENA: SSL/TLS podešavanja možda neće raditi ako koristite neku zastarelu email aplikaciju ili operativni sistem, kao što je na primer Windows 7 ili stariji OS, pa se u takvom slučaju ne može koristiti SSL/TLS enkripcija, odnosno neophodna je nadogradnja operativnog sistema i/ili email aplikacije za ispravnu podršku aktuelnih TLS bezbednosnih standarda i sertifikata ili korišćenje "plain text" (Non-SSL) komunikacije.

U tabeli u nastavku pogledajte parametre za podešavanje pristupa bez enkriptovane komunikacije.

 

Non-SSL podešavanja
Username: Cela email adresa (primer: email@vasdomen.rs)
Password: Podešena lozinka za pristup email nalogu
Incoming Server:

Primer: mail.vasdomen.rs

IMAP Port: 143
POP3 Port: 110

Outgoing Server:

Primer: mail.vasdomen.rs

SMTP Port: 587

SMTP requires authentication. (SMTP zahteva autentifikaciju)
Connection Security: None

 

Detaljna upustva za podešavanje popularnih email aplikacija možete naći u sledećim člancima...

 

WebMail pristup

Za pristup email nalozima možete koristiti i WebMail, odnosno pristup putem bilo kog web browsera i sa bilo koje lokacije, na jedan od sledećih načina...

1. Tako što ćete iza imena svog domena dodavati /webmail.

Na primer: http://www.adresa-vaseg-sajta.com/webmail

2. Putem formulara na našem sajtu, koji se nalazi na sledećoj adresi...

http://www.dreamwebhosting.net/client-webmail.php

3. Dodavanjem webmail prefiksa ispred naziva domena (nije preporučljiva opcija).

Na primer: http://webmail.adresa-vaseg-sajta.com

Detaljnije upustvo za WebMail pristup, pogledajte na sledećoj stranici:
https://www.dreamclients.com/help/desk/srpski/kb/article/email/webmail-pristup

 
Slični članci