Učitavanje...
Izmene su sačuvane.
Došlo je do greške!

Baza znanja

Podešavanja mail naloga u Thunderbird mail klijentu

Thunderbird mail klijent se može potpuno besplatno preuzeti sa adrese https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/ . Dostupan je za Windows, Linux i MacOS X operativne sisteme.

Prilikom prvog startovanja programa biće vam ponuđeno da otvorite online mail nalog. Preskočite taj korak odabirom “Skip this and use my existing email”.

Welcome prozor

U sledećem koraku je potrebno uneti vaše ime koje će drugi videti kada im stigne mail koji ste poslali (najčešće je najpogodnije napisati puno ime i prezime), vašu email adresu i šifru za taj nalog, a zatim kliknite na “Continue”

Popunjavanje informacija

Biće vam ponuđena automatska konfiguracija sa IMAP protokolom za prijem pošte koju trebate da izmenite tako što ćete kliknuti na “Manual config”. Ako želite da koristite POP3 protokol za prijem pošte, izaberite njega umesto IMAP u delu "Incoming". Sve ostale opcije treba postaviti na “Auto”, kako bi mail klijent sam popunio ispravne parametre, ili ih ispravno popuniti kao što je prikazano na slici.

Podešavanje parametara naloga

Nakon što kliknete na “Done”, pojaviće se prozor koji će vam tražiti da prihvatite sertifikat. Proverite da li je opcija “Permanently store this exception” uključena i kliknite na dugme “Confirm Security Exception”. Time je vaš nalog u Thunderbird mail klijentu kreiran i konfigurisan.

Prihvatanje sertifikata

Ukoliko želite da izvršite dodatna podešavanja naloga, izaberite ga na listi u levom delu prozora, pa kliknite na opciju “View settings for this account” ili desnim klikom na njega izaberite opciju "Settings...". Tu možete dodati još mail naloga ili obrisati neki od postojećih izborom opcije “Account Actions" u donjem uglu. Procedura za dodavanje je ista kao i kod inicijalnog konfigurisanja.

Account settings


NAPOMENA: Prilikom slanja prvog mejla se može desiti da se ponovo prikaže poruka za validaciju SSL sertifikata, pa je potrebno ponovo prihvatiti sertifikat.

U tom slučaju je potrebno samo pritisnuti OK u prozoru poruke sa greškom i ponovo prihvatiti sertifikat, pa onda ponovo pritisnuti "Send" u prozoru poruke koju šaljete.
Slični članci