Učitavanje...
Izmene su sačuvane.
Došlo je do greške!

Baza znanja

Limiti slanja email poruka

U cilju održavanja kvalitetnog email servisa za sve korisnike, u hosting paketima postoje određena ograničenja u slanju pošte.

Ovo ograničenje zavisi od izabranog hosting paketa, a limiti su sledeći...

Basic i SSD Lite - 300 poruka na sat
Standard i SSD Pro - 400 poruka na sat
Professional, Premium i SSD Ultimo - 500 poruka na sat
Svi nalozi u Reseller paketima imaju ograničenje od 500 poruka na sat

Mail server može prihvatiti do 25% poruka preko navedenih limita, koje će biti zadržane i automatski poslate u sledećem satu, ali to nije garantovano i preporučljivo koristiti, već je namenjeno samo za neko slučajno i privremeno prekorečnjo. Treba imati u vidu da takvo prekoračenje u jednom satu srazmerno umanjuje dozvoljeno slanje u narednom satu. Na primer, ako u Standard paketu server prihvati još 100 poruka preko navedenog limita, koje će automatski isporučiti u narednom satu, to znači da Vam je limit u narednom satu za toliko manji, odnosno da možete poslati još do 300 poruka u sledećem satu. Sve ostale poruke preko gornjeg limita ("soft limit" + 25%) će biti trajno odbačene i moraju se poslati ponovo nakon sat vremena, a na email adresu pošiljaoca (Sender/Return-Path) će za svaku odbijenu ili odloženu poruku biti vraćena poruka sa greškom, koja objašnjava da li je poruka trajno odbijena ili je samo privremeno odložena.

Pored navedenih ograničenja u broju poslatih poruka postoji i dodatna kontrola ispravnosti slanja, tačnije dozvoljeno je najviše do 20% neispravnih slanja po satu. Na primer, ako pošaljete 100 poruka u jednom satu, a među njima je bilo 20 ili više primalaca sa neispravnim email adresama ili su poruke iz bilo kog razloga odbijene, na primer zbog neke tehničke neispravnosti u slanju, neispravne From adrese, kršenja DMARC polise i slično, mail server će blokirati dalje slanje i odbiti sve naredne poruke u tom satu i tek po isteku 60 minuta ćete biti u mogućnosti da ponovo šaljete poštu.

Dodatno treba imati u vidu da sa hosting paketima na deljenim serverima nije dozvoljeno slati preko 5.000 poruka dnevno ili više od 50.000 poruka mesečno.

Ograničenja na virtuelnim i namenskim serverima mogu biti podešena u skladu sa potrebama korisnika, pa ako Vam je potrebno slanje veće količine poruka neophodan je zakup virtuelnog ili namenskog servera sa kojima je moguće slanje veće količine poruka.

VAŽNO: Neophodno je da From/Sender email adresa, u aplikaciji putem koje šaljete poštu, bude ispravno podešena kako bi povratna poruka o grešci bila ispravno isporučena. Ako email šaljete iz neke web aplikacije (web sajta), veoma je važno da email adresa za prijem povratne pošte (Sender / Return-Path u email zaglavlju) bude ispravno podešena u web aplikaciji, kako bi povratne poruke sa greškama mogle da se isporuče. Takođe je bitno da se taj "bounce" email nalog redovno proverava i da se na neispravne email adrese ne pokušava ponovno slanje, odnosno kada je u pitanju newsletter baza ili bilo kakva baza registrovanih korisnika, da se neispravne email adrese redovno uklanjaju iz baze ili zamene ispravnim adresama.

Masovno slanje email poruka podrazumeva i da svaka poruka mora sadržati precizne podatke i adresu firme, kao i obavezan link za automatsku odjavu sa liste.

VAŽNO: Slanje nepoželjnih (spam ili spamvertizing) poruka na bilo kojoj vrsti email/hosting usluge nije dozvoljeno.

 

Primeri povratnih poruka o grešci u slučaju prekoračenja ovog limita

Povratna poruka koja obaveštava o potpuno odbijenoj poruci treba da izgleda ovako...

Domain XXXX has exceeded the max emails per hour (375/300 (125%)) allowed.  Message discarded


Povratna poruka koja obaveštava o privremeno odloženoj poruci treba da izgleda ovako...

Domain XXXX has exceeded the max emails per hour (340/300 (113%)) allowed.  Message will be reattempted later

 
Slični članci