Učitavanje...
Izmene su sačuvane.
Došlo je do greške!

Baza znanja

Spam Filter (SpamAssassin)

Spam Filter je dostupan i aktivan u svim našim hosting paketima. Skeniraće dolazne mailove i dodavati x-spam vrednost u zaglavlje poruke, a ispred naslova maila koji dobije spam ocenu veću od 5 će dodati oznaku ***SPAM***, uz pomoć koje ćete moći lako da identifikujete i filtrirate spam poruke u svojoj klijentskoj email aplikaciji.

Dodatna podešavanja anti-spam zaštite možete konfigurisati u svom cPanel-u, klikom na ikonicu "Spam Filters".

Spam filters

 

Na toj stranici možete podešavati ocene, sigurne ili blokirane pošiljaoce, brisanje poruka i slično, što je opisano u nastavku...

 

Ocena za prepoznavanje i označavanje spam poruka

Označavanje spam poruka podrazumeva dodavanje ***SPAM*** oznake u naslov email poruke, što se kasnije može koristiti za kreiranje odgovarajućih filtera u Vašim email aplikacijama, za premeštanje takvih poruka u neki poseban folder, kao na primer u Spam ili Junk folder ili bilo kakve druge akcije prema vašm potrebama. Spam filter je podrazumevano omogućen u cPanelu, i ne može se isključiti.

Prva stvar koju treba uraditi je određivanje ocene koju poruka može da dobije, a da ne bude svrstana u spam. To se obavlja klikom na link "Spam Treshold Score".

Spam treshold score

 

Na toj strani ćete naći polje "Spam Threshold Score (required_score)" u kome je podrazumevano podešena vrednost 5, kao na slici ispod. To znači da će sve email poruke koje dobiju veću ocenu biti u naslovu označene kao spam. Sa ovom podrazumevanom ocenom će anti-spam prepoznati verovatno oko 75% nepoželjnih poruka, a veoma je mala šansa da email koji nije spam bude greškom prepoznat kao spam.

Osim ocene 5, sa liste možete izabrati i nekoliko predefinisanih ocena, čiji su uticaji na mailove opisani, a možete i uneti sopstvenu vrednost, klikom na polje "Custom":

Spam treshold score-1

 

Kao što se može videti sa slike, niža ocena znači više prepoznatih spam poruka, ali takođe i veću verovatnoću da regularni email bude prepoznat kao spam.

Preciznije, otprilike ovako će se Spam Filter ponašati ukoliko odaberemo (unesemo) sledeće ocene:

  • Ocena 7 - Prepoznaje preko 60% spam poruka, a šansa da neki email bude greškom označen kao spam je skoro nikakva.
  • Ocena 6 - Prepoznaje preko 70% spam poruka, a šansa da neki email bude greškom označen kao spam je zanemarljivo mala.
  • Ocena 5 - Prepoznaje preko 75% spam poruka, ali postoji mala šansa i da neki legitiman email bude greškom označen kao spam.
  • Ocena 4 - Prepoznaje preko 80% spam poruka, ali postoji malo veća šansa da neke poruke budu greškom označene kao spam.
  • Ocena 3 - Prepoznaje preko 90% spam poruka, ali postoji velika šansa da neke poruke budu greškom označene kao spam.

Uzevši ovo u obzir, naša preporuka je da ovu ocenu postavite na vrednosti 5 ili 6 jer će tako biti prepoznat veliki procenat spam poruka, a veoma je mala mogućnost da neki email koji nije spam bude greškom obeležen kao spam. Ako ipak želite da budete sigurni da vam neki email neće greškom biti obeležen kao spam, predlažemo da ovu ocenu podesite na 7 ili više.

 

Whitelist/Blacklist određenih pošiljalaca

Na stranici za konfigurisanje spam filtera nalazi se i sekcija "Additional Configurations (For Advanced Users)".

blacklist/whitelist

 
Klikom na link "Show Additional Configurations" u okviru nje, dobija se pristup opcijama "Whitelist (Emails Always Allowed)" i "Blacklist (Emails Never Allowed)", koje služe da se neke poruke, odnosno pošiljaoci uvek izuzmu ili uvek tretiraju kao spam. U okviru njih se nalaze linkovi "Edit Spam Whitelist/Blacklist Settings" u okviru kojih se mogu dodavati polja za upisivanje email adresa koje želimo da izuzmemo ili obeležimo da sa njih pristiže spam pošta.

U polja "whitelist_from" možete upisati adrese sa kojih vam se možda emailovi greškom prepoznaju kao spam ili želite da budete sigurni da ćete primati emailove sa nekih, vama bitnih email adresa, pa možete i iz predostrožnosti dodati takve adrese ili domene sa kojih želite uvek da primate poruke. Adrese u ta polja možete dodati na sledeće načine: adresa@nekidomen.com, *@nekidomen.com ili *nekidomen.com. U polja "blacklist_from" možete upisati suprotno, dakle email adrese sa kojih vam stižu spam poruke, a filter ih ne prepoznaje kao spam. Takve adrese možete dodati na isti način kao i u whitelist polja, odnosno možete dodati samo email adrese ili ceo domen.

Ove email adrese možete dodavati bez ograničenja. Nakon popunjavanja postojećih polja, potrebno je da kliknete "Update Whitelist/Blacklist" na dnu strane, kako bi se unos željenih adresa sačuvao. Svakako, po potrebi adrese možete i naknadno dodavati.

 

Automatsko brisanje poruka na serveru

Ova opcija generalno nije preporučljiva, ali ako ipak želite da potencijalne spam poruke budu odmah (bespovratno) obrisane na serveru, možete aktivirati i dodatnu opciju "Automatically Delete New Spam (Auto-Delete)", koju možete pronaći na prvoj strani za konfigurisanje spam filtera:

autodelete

 

Po sličnom principu kao i za spam ocene, klikom na link "Auto-Delete Treshold Score" može se podesiti ocena preko koje će pristigla poruka biti automatski obrisana. Podrazumevana ocena je 5, ali je to ipak dosta agresivna ocena za automatsko brisanje poruka.

Ako želite da aktivirate automatsko brisanje, naša preporuka je da ovu ocenu podesite na 7 ili više.

Slični članci