Učitavanje...
Izmene su sačuvane.
Došlo je do greške!

Baza znanja

Spam Filter (SpamAssassin)

Spam Filter je dostupan i aktivan u svim našim hosting paketima. Skeniraće dolazne mailove i dodavati x-spam vrednost u zaglavlje poruke, a ispred naslova maila koji dobije spam ocenu veću od 5 će dodati oznaku ***SPAM***, uz pomoć koje ćete moći lako da identifikujete i filtrirate spam poruke u svojoj klijentskoj email aplikaciji.

Dodatna podešavanja anti-spam zaštite možete konfigurisati u svom cPanel-u, klikom na ikonicu "Spam Filters".

Spam filters

 

Tom prilikom, otvoriće se prozor za konfigurisanje kao na sledećoj slici:

Konfiguracija Spam filtera


Konfiguracija označavanja spam poruka

Označavanje spam poruka podrazumeva dodavanje ***SPAM*** oznake u naslov maila, što se kasnije može koristiti za kreiranje odgovarajućih filtera u Vašim email aplikacijama, za premeštanje takvih poruka u neki poseban folder, kao na primer u Spam ili Junk folder ili bilo kakve druge akcije prema vašm potrebama. Spam filter je podrazumevano omogućen u cPanelu, i ne može se isključiti.

Prva stvar koju treba uraditi je određivanje ocene koju poruka može da dobije, a da ne bude svrstana u spam. To se obavlja klikom na link "Spam Treshold Score".

Spam treshold score

 

Na toj strani ćete naći polje "Spam Threshold Score (required_score)" u kome je podrazumevano podešena vrednost 5, kao na slici ispod. To znači da će sve email poruke koje dobiju veću ocenu biti u naslovu označene kao spam. Sa ovom podrazumevanom ocenom će anti-spam prepoznati verovatno preko 70% nepoželjnih poruka i sa ovom ocenom verovatno ni jedan email koji nije spam neće biti greškom prepoznat kao spam.

Osim ocene 5, sa liste možete izabrati i nekoliko predefinisanih ocena, čiji su uticaji na mailove opisani, a možete i uneti sopstvenu vrednost, klikom na polje "Custom":

Spam treshold score-1

 

Kao što se može videti sa slike, niža ocena znači više prepoznatih spam poruka, ali takođe i veću verovatnoću da regularni email bude prepoznat kao spam. Preciznije, otprilike ovako će se Spam Filter ponašati ukoliko, prilikom odabira opcije Custom, unesemo sledeće ocene:

  • Ocena 4 - Spam Filter će prepoznavati uglavnom preko 80% spam poruka, ali tada već postoji mogućnost da neki email koji nije spam bude greškom prepoznat i označen kao spam.
  • Ocena 3 - Spam Filter bi prepoznavao verovatno preko 90% spam mailova ali tada već postoji veća šansa da neki email koji nije spam greškom bude prepoznat kao spam.
  • Ocena 2 - Spam Filter bi prepoznavao preko 95% spam mailova ali bi tada postojala velika šansa da neke poruke budu greškom prepoznate kao spam

Uzevši ovo u obzir, naša preporuka je da ovu ocenu ostavite na vrednosti 5 jer će tako biti prepoznat veliki procenat spam poruka, a veoma je mala mogućnost da neki email koji nije spam bude greškom obeležen kao spam. Ako ipak želite da budete sigurni da vam neki email neće greškom biti obeležen kao spam, predlažemo da ovu ocenu podesite na 7 ili više.

(Ne)dozvoljavanje prijema određenih poruka

Na stranici za konfigurisanje spam filtera takođe se može uočiti opcija "Additional Configurations (For Advanced Users)".

blacklist/whitelist

 
Klikom na link "Show Additional Configurations" u okviru nje, dobija se pristup opcijama "Whitelist (Emails Always Allowed)" i "Blacklist (Emails Never Allowed)", koje služe da se neke poruke, odnosno pošiljaoci uvek izuzmu ili uvek tretiraju kao spam. U okviru njih se nalaze linkovi "Edit Spam Whitelist/Blacklist Settings" u okviru kojih se mogu dodavati polja za upisivanje email adresa koje želimo da izuzmemo ili obeležimo da sa njih pristiže spam pošta.

U polja "whitelist_from" možete upisati adrese sa kojih vam se možda emailovi greškom prepoznaju kao spam ili želite da budete sigurni da ćete primati emailove sa nekih, vama bitnih email adresa, pa možete i iz predostrožnosti dodati takve adrese ili domene sa kojih želite uvek da primate poruke. Adrese u ta polja možete dodati na sledeće načine: adresa@nekidomen.com, *@nekidomen.com ili *nekidomen.com. U polja "blacklist_from" možete upisati suprotno, dakle email adrese sa kojih vam stižu spam poruke, a SpamAssassin ih ne prepoznaje kao spam. Takve adrese možete dodati na isti način kao i u whitelist polja, odnosno možete dodati samo email adrese ili ceo domen.

Ovih email adresa možete dodavati bez ograničenja, a nakon popunjavanja postojećih polja je potrebno da kliknete "Update Whitelist/Blacklist" na dnu strane, kako bi se unos željenih adresa sačuvao. Svakako, po potrebi adrese možete i naknadno dodavati.


Automatsko brisanje poruka na serveru

Ako ipak želite da spam poruke budu odmah obrisane na serveru, pre nego što ih preuzmete na svoj računar ili mobilni telefon, možete aktivirati i dodatnu opciju "Automatically Delete New Spam (Auto-Delete)" koju možete pronaći na prvoj strani za konfigurisanje spam filtera:

autodelete

 

Po sličnom principu kao i za spam ocene, klikom na link "Auto-Delete Treshold Score" može se podesiti ocena koju poruka koja je pristigla na server može imati da sa njega ne bi bila automatski obrisana. Podrazumevana ocena je 5, ali je to ipak dosta agresivna ocena za automatsko brisanje poruka.

Prema tome, ako želite da aktivirate ovu opciju, naša preporuka je da ova ocena bude obavezno podešena na 6 ili više.


Slični članci