Učitavanje...
Izmene su sačuvane.
Došlo je do greške!

Baza znanja

Promena podataka u WHOIS bazi domena

Prilikom registracije novih generičkih i internacionalnog domena se za kontakte domena u whois bazi koriste podaci iz korisničkog naloga u kome je obavljena porudžbina. Kod svih generičkih i internacionalnih domena, email adresu i ostale podatke u whois bazi možete kasnije jednostavno podešavati i sami u okviru svog korisničkog panela, kome pristupate na adresi www.dreamclients.com.

Kod nacionalnih (RS i СРБ) domena se podaci vlasnika za whois bazu unose odvojeno prilikom porudžbine novog domena, a bitni podaci registranta, koji određuju vlasništvo domena, ne mogu se promeniti kroz korisnički panel, već zahtevaju posebnu administrativnu proceduru.

 1. Nakon pristupa korisničkom portalu, kliknite na stavku Domeni > Moji Domeni.

  Moji Domeni

 2. Kliknite na dugme "Upravljanje", pored naziva domena za koji želite da izvršite promene.

  Upravljanje domenom

 3. U levom meniju kliknite na opciju "Izmena WHOIS baze".

  Izmena WHOIS baze

 4. Na toj stranici možete izmeniti postojeće podatke u WHOIS bazi domena.
   

Važno: U slučaju promene bitnih podataka registranta generičkog domena (ime, prezime, naziv firme ili email adresa), u skladu sa aktuelnim pravilima ICANN-a i nadležnih registara, pokreće se proces validacije, koji je neophodno obaviti da bi promena bila realizovana. Validacija se obavlja putem linkova koji će biti poslati na email adresu registranta ili u slučaju promene email adrese, na staru i novu email adresu i neophodno je da se obavi odobrenje u obe poruke. U slučaju da stara email adresa više nije u funkciji, potrebno je da se obratite tehničkoj podršci.
 
Slični članci