Učitavanje...
Izmene su sačuvane.
Došlo je do greške!

Baza znanja

Promena glavnog domena hosting naloga

Promena glavnog domena se može obaviti samo u sledećim slučajevima:

1. Istekla je registracija starog glavnog domena i više se neće obnavljati

2. Nije započeto korišćenje hosting naloga (potpuno prazan hosting nalog, bez modifikacija)

3. U prvih 15 dana od inicijalne aktivacije hosting naloga (naknadna promena paketa ne utiče na ovaj rok)

 

Za ovu promenu je takođe neophodno da novi glavni domen bude prethodno registrovan i usmeren na naše DNS servere.

Registraciju novog domena možete poručiti na sledećoj adresi: https://www.dreamwebhosting.net/domeni.php

 

 

Pre nego što se odlučite na ovaj korak, savetujemo da pažljivo pročitate nastavak ovog članka, i upoznate se sa posledicama promene glavnog domena hosting naloga.

 

1.  Email adrese

Sve postojeće email adrese na glavnom domenu će biti automatski promenjene na istoimene adrese na novom domenu. Na primer, ako ste imali adresu "office@starisajt.com" i sada registrujete domen novisajt.rs i zatražite od nas promenu glavnog domena, ta email adresa će, nakon obavljene promene domena, biti automatski promenjena u "office@novisajt.rs". To važi i za sve ostale email adrese na domenu "@starisajt.com" u nalogu. 

Izuzetak je promena glavnog domena hosting naloga na neki Addon ili Alias domen u okviru istog hosting naloga, i na kome su već bile kreirane email adrese. U tom slučaju ne bi trebalo da dođe do promene email adresa.

Dodatno, u slučaju da želite da pošta poslata na email adrese na starom glavnom domenu stiže na nove email adrese, do isteka registracije starog domena, možete nakon promene glavnog domena dodati stari domen kao "Alias" i kreirati odgovarajući "Domain Forwarder" putem opcije "Forwarders" u okviru cPanel-a.

 

2.  Poddomeni

Svi poddomeni koji postoje na glavnom domenu tipa poddomen.starisajt.com će biti automatski promenjeni na poddomen.novisajt.rs.

Ako želite da se neki od postojećih Addon ili Alias domena postavi kao glavni, a na tom domenu već ima kreiranih poddomena, neophodno je da pre promene glavnog domena uklonite sve poddomene sa tog Addon/Alias domena, a nakon promene glavnog domena ponovo da ih kreirate.

 

3.  Fajlovi i baza web sajta

Ukoliko za glavni domen hosting naloga želite da se postavi neki već postojeći dodatni (Addon) domen, koji već ima sajt u zasebnom direktorijumu, potrebno će biti da fajlove tog sajta (uključujući i skrivene fajlove) premestite direktno u direktorijum glavnog domena, tj. public_html/, jer će novi glavni domen nakon ove promene automatski prikazivati sadržaj (sajt) koji se nalazi u tom direktorijumu.

Ako se promena domena obavlja na postojećem sajtu, kod nekih CMS aplikacija, kao što je na primer WordPress, neophodno je da obavite i promenu domena u celoj bazi sajta. Takođe, u zavisnosti od web aplikacije koja pokreće sajt, može biti potrebno da adekvatno modifikujete i apsolutnu putanju u konfiguraciji i/ili bazi sajta, kako bi sajt ispravno radio na novoj lokaciji.

 

4.  Rangiranje sajta na pretraživačima

Ako se menja domen na postojećem sajtu, rangiranje na pretraživačima će biti potpuno izgubljeno. Ovo može biti izbegnuto postavljanjem starog domena, kao Alias domen, uz kreiranje permanentne (301) redirekcije na starom domenu, kako bi pretraživači dobili informaciju da je adresa sajta promenjena. Naravno, ova opcija nije moguća u slučaju da je istekla registracija starog glavnog domena.

 

5. Dodatni DNS zapisi na Addon/Alias domenu

Ako se postojeći Addon ili Alias domen postavlja kao novi glavni domen, s obzirom da je neophodno da se taj domen prethodno ukloni iz naloga da bi mogao da se postavi kao glavni domen, biće izgubljeni i dodatni DNS zapisi u zoni tog domena, pa će nakon promene glavnog domena biti potrebno i da ponovo kreirate takve (custom) DNS zapise na tom domenu.

 

 

Ukoliko ste spremni da obavite navedene korake i želite promenu glavnog domena hosting naloga, nakon registracije novog domena ili odabira postojećeg, koji treba da zameni glavni domen u Vašem hosting paketu, potrebno će biti da kontaktirate tehničku podršku i zatražite da se glavni domen u Vašem paketu promeni i tom prilikom potvrdite da ste pročitali ovaj članak o promeni glavnog domena i razumeli šta je sve potrebno da obavite uz tu promenu.

 
Slični članci