Učitavanje...
Izmene su sačuvane.
Došlo je do greške!

Baza znanja

Promena PHP verzije i konfiguracije

Na našim serverima je u okviru cPanel-a, omogućen izbor PHP verzije kao i pojedinih, bitnih konfiguracionih parametara PHP-a.

Trenutno su dostupne sledeće PHP verzije: 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1 i 8.2.

 1. U sekciji Software kliknite na ikonicu Select PHP Version

  Select PHP Version

 2. U narednom koraku prikazaće se trenutno aktivna verzija PHP-a. Iz padajućeg menija (1) odaberite verziju PHP-a koju želite da koristite u okviru tog hosting naloga (2).

  VAŽNO:
  Neophodno je odabrati neku verziju koja nije "native" da biste mogli da menjate parametre PHP konfiguracije. Odabirom "native" PHP verzije, koristi se podrazumevana sistemska PHP verzija i konfiguracija, čije parametre nije moguće menjati. Preporuka je da odaberete neku od aktuelnih (novijih) PHP verzija na kojoj ispravno rade svi sajtovi u okviru istog hosting paketa.

  Set as current
   
 3. Nakon što odaberete željeni PHP verziju, kliknite na Set as current.  
   

   
   
  Odabirom verzije PHP-a koja nije "native", automatski će se prikazati lista parametara koje možete menjati u okviru konfiguracije.

  Save settings

 

Napomena: Da biste efektivno povećali upload_max_filesize vrednost, neophodno je da povećate i post_max_size parametar na istu ili veću vrednost.
Slični članci