Učitavanje...
Izmene su sačuvane.
Došlo je do greške!

Baza znanja

Pristup cPanelu

Za pristup cPanelu koristite pristupne podatke (username i password) koji su nakon aktivacije hosting paketa poslati na email u poruci sa naslovom "Hosting nalog ( domen.rs )".

cPanelu za hosting zakupljen kod nas, možete pristupiti na nekoliko načina...

1. Koristeći standardnu cPanel adresu za pristup

Iza naziva Vašeg domena dodajte /cpanel. Na primer: vasdomen.rs/cpanel

* Za pristup treba koristiti podatke za hosting nalog, koji su Vam prilikom zakupa i aktivacije hosting paketa bili poslati na email.

2. Putem formulara na našem sajtu

Formular se nalazi na sledećoj stranici: http://www.dreamwebhosting.net/client-cpanel.php

* Za pristup treba koristiti podatke za hosting nalog, koji su Vam prilikom zakupa i aktivacije hosting paketa bili poslati na email.

3. Putem korisničkog portala

  1. Nakon pristupa u korisnički portal, kliknite na "Usluge > Moji paketi/Usluge" i u listi kliknite na hosting paket kome želite da pristupite.

    Moji paketi / Usluge

  2. U meniju sa leve strane, kliknite na "Pristup cPanel-u"

    Pristup cPanelu
Slični članci