Učitavanje...
Izmene su sačuvane.
Došlo je do greške!

Baza znanja

Opšte informacije o hosting nalogu

Na glavnoj strani svog cPanela, u sidebaru "General information" sa desne strane, možete pronaći osnovne informacije o svom hosting nalogu i serveru na kom se on hostuje:

 

gensettings

 

1. Current User: Korisničko ime hosting naloga. Koristi se za pristup cPanel nalogu.

2. Primary Domain: Glavni domen hosting naloga. U okviru ovog polja možete videti da li je za glavni domen izdat SSL sertifikat, kao i da posetite sajt putem HTTPS protokola.

3. Shared IP Address: Deljena IP adresa koju koristi Vaš hosting nalog. Ukoliko je potrebno da sajt ili email servis radi sa našeg servera, a DNS zona domena se hostuje kod drugog provajdera, u DNS zoni, na odgovarajućem A zapisu, potrebno je postaviti ovu IP adresu. U slučaju zakupa zasebne IP adrese, naziv ove opcije će biti Dedicated IP Address. 

4. Home Directory: osnovni (root) direktorijum hosting naloga.

5. Last Login IP Address: IP adresa sa koje se korisnik poslednji put ulogovao u hosting nalog (pre trenutne sesije).

6. Theme: Odabrana tema cPanel interfejsa.

7. Server Information: Detaljnije informacije o serveru i trenutno aktivnim servisima i verzijama softvera i slično, koje mogu biti biti potrebne naprednijim korisnicima i developerima.

 

 
Slični članci