Učitavanje...
Izmene su sačuvane.
Došlo je do greške!

Baza znanja

JetBackup

JetBackup sistem sadrži višestruke automatski generisane rezervne kopije i omogućava veoma jednostavan i potpuno samostalan povraćaj podataka sa neke od prethodno generisanih kopija fajlova, baza, email naloga, DNS zona i Cron zadataka.

Elementima backup sistema možete pristupiti klikom na određenu ikonicu u sekciji "JetBackup", na početnoj stranici cPanel-a

Omogućava kreiranje i preuzimanje backupa kompletnog hosting naloga. Klikom na opciju Generate Download će biti kreirana privremena arhiva za preuzimanje, koja će biti dostupna naredna 24 sata.

Omogućava povraćaj ili preuzimanje SQL baze sa dostupnih rezervnih kopija.

Detaljno upustvo ►►

Omogućava povraćaj ili preuzimanje pojedinačnih fajlova ili kompletnih direktorijuma hosting naloga.

Detaljno uputstvo ►►

Ova opcija omogućava povraćaj kompletnog email naloga sa dostupnih rezervnih kopija.

Detaljno uputstvo ►►

Omogućava povraćaj ili preuzimanje backupa svih cron zadataka sa dostupnih rezervnih kopija.

Putem ove opcije možete videti operacije koje su trenutno u toku, kao i one koje su prethodno završene tog dana.

Omogućava povraćaj ili preuzimanje backupa DNS zone domena sa dostupnih rezervnih kopija.

U okviru ove opcije možete uneti email adresu na koju će biti slata obaveštenja u vezi sa aktivnostima JetBackup sistema.
Slični članci