Učitavanje...
Izmene su sačuvane.
Došlo je do greške!

Baza znanja

IP adresa web servera

Ukoliko imate potrebu da usmerite na naš web server A zapis domena čija DNS zona nije hostovana kod nas, IP adresu web servera možete pronaći na glavnoj strani svog cPanela: 

 

shared-ip
Slični članci