Učitavanje...
Izmene su sačuvane.
Došlo je do greške!

Taj tiket nije pronađen

Tiket je uklonjen ili mu više nije moguće pristupiti.

Tražite pomoć?


Najnoviji članci

Koliko se čeka nakon plaćanja?
Za aktivaciju hosting paketa i registraciju domena, kao i produženje pretplate za postojeće usluge može biti potrebno do 24 sata nakon uplate, izuzimajući dane vikenda i praznika, odnosno dane kojima ne radi naša administracija i redovan platni promet u našoj zemlji. Vreme realizacije dosta...
Procedura nakon isteka domena
Nakon isteka, domen neće biti ponovo slobodan za registraciju već mora da prođe kroz nekoliko faza da bi na kraju možda ponovo bio slobodan za registraciju. Sva ovde navedena pravila nisu "naša" pravila, već globalna pravila koja propisuje organizacija ICANN (Internet Corporation For Assigned...
Upravljanje dodatnim kontaktima
U svom korisničkom panelu možete uneti podatke dodatnih kontakt osoba i njihove email adrese i birati tipove obaveštenja koji su kontaktima namenjeni. Napomena: Email adresu u korisničkom nalogu (glavnu ili dodatnu) treba obavezno koristiti i za upućivanje bilo kakvih zahteva našoj podršci....
Promena email adrese korisničkog naloga
Postoji nekoliko načina za promenu email adrese korisničkog naloga... ■ možete u svakom trenutku sami promeniti email adresu u korisničkom panelu na strani "Moj nalog > Izmena detalja naloga" ■ možete nam poslati* skeniran obrazac za promenu email adrese, koji se može preuzeti na adresi:...
Resetovanje DNS zone domena
Za sve domene hostovane u nalozima na našim serverima postoje predefinisana podešavanja DNS zone koja omogućavaju ispravno funkcionisanje servisa na tim domenima sa naših servera. Zapisi u DNS zoni se mogu modifikovati po potrebi korisnika. Ukoliko Vam više nisu potrebna ta dodatna...