Učitavanje...
Izmene su sačuvane.
Došlo je do greške!

Taj tiket nije pronađen

Tiket je uklonjen ili mu više nije moguće pristupiti.

Tražite pomoć?


Najnoviji članci

SSH pristup serveru
SSH pristup podrazumevano nije omogućen, ali može biti odobren na zahtev korisnika u Professional i Premium hosting paketima. Korišćenje SSH-a zahteva poznavanje Linux terminala i namenjeno je naprednim korisnicima koji imaju odgovarajući nivo znanja. Ako ste korisnik nekog od navedenih...
Besplatan SSL sertifikat
Informacije o besplatnim SSL sertifikatima koje smo omogućili za naše korisnike možete videti na sledećoj strani: https://www.dreamwebhosting.net/ssl-sertifikati-besplatni.php Besplatni SSL sertifikati se automatski izdaju i obnavljaju na svaka tri meseca, ako su ispunjeni sledeći...
Promena lozinke hosting naloga (cPanel-a)
Glavnu lozinku hosting naloga ( za pristup cPanelu i glavnom FTP nalogu ) možete promeniti u svom korisničkom panelu, kome pristupate po uputstvu na sledećoj stranici: https://www.dreamclients.com/help/desk/srpski/kb/article/korisnicki-portal/pristup-korisnickom-portaluKada se uspešno ulogujete...
Upgrade / Promena hosting paketa
Nadogradnju hosting paketa možete poručiti u korisničkom panelu, kome pristupate po sledećem uputstvu...https://www.dreamclients.com/help/desk/srpski/kb/article/korisnicki-portal/pristup-korisnickom-portalu Nadogradnja paketa se ne može poručiti ako je već izdat predračun za naredno...
Promena lozinke korisničkog naloga
Ako ste izgubili lozinku... Ako ste izgubili lozinku, možete je resetovati putem stranice za reset lozinke kojoj možete da pristupite na dva načina prikazana na slici ispod... Na sledećem koraku, unesite email adresu sa kojom se prijavljujete na korisnički portal, odnosno, glavni kontakt...