Učitavanje...
Izmene su sačuvane.
Došlo je do greške!

Taj tiket nije pronađen

Tiket je uklonjen ili mu više nije moguće pristupiti.

Tražite pomoć?


Najnoviji članci

DreamWeb Backup - Povraćaj fajlova
Upravljački panel bekap sistema omogućava povraćaj i preuzimanje kompletnog /home direktorijuma ili samo određenih fajlova i direktorijuma iz bilo koje verzije rezervne kopije. Ukoliko u cPanelu ne postoji DreamWeb Backup opcija u okviru Files sekcije, na Vašem serveru se koristi drugačiji...
DreamWeb Backup - Povraćaj baze podataka
DreamWeb bekap sistem omogućava potpuno samostalan povraćaj baze podatake sa bilo koje verzije rezervne kopije. Ukoliko u cPanelu ne postoji DreamWeb Backup opcija u okviru Files sekcije, na Vašem serveru se koristi drugačiji backup sistem, za koji možete naći uputstvo za povraćaj baze...
JetBackup - Povraćaj baze podataka
JetBackup omogućava potpuno samostalan povraćaj baze podataka sa neke od dostupnih verzija rezervnih kopija. Ukoliko u cPanelu ne postoji JetBackup sekcija, na Vašem serveru se koristi drugačiji backup sistem, za koji možete naći uputstvo za povraćaj baze OVDE.   VAŽNO: Povraćajem baze se...
JetBackup - Povraćaj fajlova
JetBackup omogućava potpuno samostalan povraćaj fajlova i direktorijuma sa dostupnih verzija rezervnih kopija. Ukoliko u cPanelu ne postoji JetBackup sekcija, na Vašem serveru se koristi drugačiji backup sistem, za koji možete naći uputstvo za povraćaj fajlova OVDE.   VAŽNO: Kada se vrši...
Brisanje pošte iz email naloga (Email Disk Usage)
Prekoračenje rezervisanog prostora za određeni email nalog u okviru hosting paketa, dovodi do nemogućnosti prijema pošte na serveru za taj nalog. Štaviše, ukoliko je kvota većeg broja email naloga postavljena na neograničeno, popunjavanjem prostora za prijem pošte se ujedno popunjava i...