Preuzimanje Uputstva, programi i ostala dokumenta

Biblioteka sadrži fajlove koji vam mogu biti od koristi.

Kategorije

Formulari za korisnike (4)
Obrasci koje je potrebno dostaviti za promene vlasništva, ukidanje usluga i slično.

Najpopularnija preuzimanja

Promena email adrese korisničkog naloga
Ovaj formular se koristi za promenu email adrese(a) korisničkog naloga, ukoliko ne postoji drugi način za ovu promenu, odnosno ukoliko postojeća email adresa u nalogu više nije u funkciji
Veličina fajla: 238 kB
Promena vlasnika domena
Ovaj formular se koristi za promenu registranta domena i prenos domena u korisnički nalog drugog lica
Veličina fajla: 60.9 kB
Promena vlasnika hosting naloga
Ovaj formular se koristi za promenu vlasnika, odnosno prenos hosting naloga u nadležnost drugog lica
Veličina fajla: 127 kB
Zahtev za ukidanje hosting naloga
Ovaj formular se koristi za prevremeno ukidanje, odnosno ukidanje hosting naloga pre isteka pretplate
Veličina fajla: 121 kB